Waarom werd Maleisië pas later lid van het JIT?

In de eerste fase droeg Maleisië vooral bij aan het internationale luchtvaartonderzoek onder leiding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV ) en aan de missies om de slachtoffers naar huis te halen. Zo hebben Maleisische luchtvaartonderzoekers kort na de crash de vluchtrecorders van de MH17 veiliggesteld en overgedragen aan de OVV. Ook hebben Maleisische politiemensen meegezocht naar stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers in Oekraïne. En waren er Maleisische experts betrokken bij de identificatie in Nederland.

Bij de oprichting van het JIT heeft Maleisië de intentie uitgesproken om op een later moment lid te worden. Die intentie werd op 19 augustus 2014 bekrachtigd. Op die dag werd Maleisië ‘deelnemer’ van het JIT. Een volledig lidmaatschap van het JIT was nog niet mogelijk, omdat in Maleisië de doodstraf kan worden opgelegd. Dat is in de andere JIT-landen verboden. Nadat hierover afspraken waren gemaakt, is het land op 4 december 2014 officieel lid geworden van het JIT. Sindsdien is er nauwe strafrechtelijke samenwerking met Maleisië en hebben de Maleisische collega’s alle bevindingen en conclusies van het JIT ondersteund.