Beschermde dieren

De illegale handel in ivoor, neushoornhoorns, koraalsoorten en andere beschermde dieren en planten is vaak internationaal georiënteerd en het gaat bijna altijd om het verdienen van veel geld.

De samenleving wordt daar de dupe van. Bedreigde diersoorten kunnen uitsterven wanneer ze gestroopt worden. Hierdoor komt de biodiversiteit in gevaar. De smokkel van gestroopte dieren is vaak in strijd met regels voor dierenwelzijn. Illegaal gevangen vogels worden bijvoorbeeld in koffers in het laadruim vervoerd of tegen het lichaam aan geplakt. Door de illegale handel ontstaat concurrentievervalsing en wordt de integriteit van het maatschappelijke en economische stelsel aangetast. Illegale stroperij kan met geweld gepaard gaan.

Hoewel de effecten niet altijd direct voelbaar zijn in Nederland, heeft Nederland als onderdeel van de internationale gemeenschap de plicht om op te treden tegen deze vorm van criminaliteit. Het Openbaar Ministerie doet tientallen strafzaken per jaar. Het gaat bijvoorbeeld om strafzaken tegen smokkelaars die tegen de lamp zijn gelopen, maar ook enkele grote zaken waarbij de criminele organisatie achter de illegale smokkel of handel in kaart wordt gebracht. Tegen bedrijven kunnen boetes geëist worden, of stillegging van ondernemingen. De straffen zullen gericht zijn op het behalen van een zo groot mogelijk effect. Ook kunnen werkstraffen of gevangenisstraffen geëist worden tegen personen. Illegaal gevangen dieren worden uit de handel genomen. Daarnaast speelt het afpakken van criminele winsten een belangrijke rol, omdat misdaad niet mag lonen.

De NVWA, IOD-NVWA, Nationale Politie, Douane, Dienst regelingen en het OM werken zoveel mogelijk samen om kennis en kwaliteit te delen. Internationale samenwerking is hierbij van het grootste belang.

Wat is CITES ?

In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en nog 182 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Het doel van de overeenkomst is de illegale handel in beschermde soorten te verminderen.

Zie ook: CITES-Lijsten beschermde dieren en planten