Koole Tankstorage Minerals B.V. betaalt 200.000 euro vanwege stankoverlast

Opslagbedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V uit Rotterdam (KTM) heeft een door het OM aangeboden transactie in de vorm van een geldboete van 200.000 euro betaald. Het bedrijf betaalt de boete vanwege het op meerdere momenten veroorzaken van stank in 2015 en 2016. 

KTM is gevestigd op het industriegebied ‘de Vondelingenplaat’ te Rotterdam. Bij KTM vindt opslag (inclusief blenden) plaats van minerale olie, olieproducten en plantaardige olie in landtanks. De producten worden aan- en afgevoerd door schepen en tankwagens.

In de milieuvergunning van KTM is bepaald aan welke voorschriften het bedrijf moet voldoen om te zorgen dat mens en omgeving beperkte overlast ervaren. In de voorschriften bij de destijds geldende milieuvergunning van KTM is bepaald dat bij de normale bedrijfsvoering buiten de inrichting geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar mag zijn.

Het strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van stankklachten over oliegeur die binnen kwamen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). In augustus en december 2015 en in januari 2016 komen er in totaal 163 stankklachten bij de DCMR binnen. KTM wordt na onderzoek conform het daarvoor geldende protocol door de DCMR aangemerkt als veroorzaker van  de stank.

Voor een uitgebreide beschrijving van de feiten, zie feitenrelaas (PDF)

Geconstateerde strafbare feiten

Het OM constateert dat KTM door het veroorzaken van stankoverlast op meerdere momenten in 2015 en 2016 heeft gehandeld in strijd met vergunningvoorschriften. 

Bedrijven die zich bezig houden met milieubelastende werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de opslag en het verwerken van petrochemische producten), moeten daarvoor een milieuvergunning aanvragen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (voorheen de  Wet milieubeheer). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. 

Wanneer bedrijven en personen in strijd handelen met de milieuvergunning kan dat in de omgeving ernstige schade of hinder veroorzaken. Daarom pakt het Functioneel Parket dit aan.

Passende afdoening

Het Functioneel Parket ziet de betaling van een geldbedrag van € 200.000 door KTM aan de Staat als een passende afdoening van deze zaak. In de zittingszaal had de officier een zelfde straf geëist.