Militaire zaken

In 1991 is de militaire strafrechtspraak geïntegreerd in het commune strafrechtsbestel en zijn de krijgsraden afgeschaft. Aangezien de militaire strafrechtspraak vóór 1991 in belangrijke mate was geconcentreerd in Arnhem werd besloten bij de rechtbank en het gerechtshof in Arnhem militaire kamers te vormen en de berechting door in het militair strafrecht gespecialiseerde rechterlijke ambtenaren plaats te laten vinden.