Samenwerking

Detailhandel Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken samen in de strijd tegen rondtrekkende, vaak internationaal opererende bendes. Deze bendes maken zich schuldig aan verschillende vormen van inbraken en diefstallen, zoals winkeldiefstal. Informatie hierover zal voortaan worden gedeeld via een waarschuwingsregister. 

Deze aanpak is vastgelegd in een convenant tussen politie, OM en Detailhandel Nederland. Zij werken hierbij samen met de stichting GIO (Gemeenschappelijke Informatie Organisatie). Deze houdt toezicht op de uitvoering van een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol 'Waarschuwingsregister Mobiel Banditisme'. Dit protocol biedt de mogelijkheid om gegevens van mobiele bendes landelijk te delen met deelnemende winkelbedrijven. In het protocol staan de voorwaarden vermeld welke gegevens van mobiele bendes gedeeld mogen worden en de opvolging die politie en OM hieraan geven.

Informatie-uitwisseling

De stichting GIO houdt uiteraard rekening met bestaande (privacy)wetgeving. Winkeliers delen geanalyseerde en gebundelde informatie die zij zelf hebben verzameld met politie en OM. Die beoordelen daarop deze informatie en maken op basis hiervan keuzes over het vervolg. Politie en OM delen alleen algemene informatie met stichting GIO, zoals de stand van zaken van een onderzoek.