Nevenbetrekkingen

Hier vindt u informatie over de nevenbetrekkingen van de rechterlijke ambtenaren bij het OM.

Per 1 januari 2013 is de wetswijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met nevenbetrekking van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat rechterlijke ambtenaren de betrekkingen die zij hebben buiten het rechterlijk ambt moeten melden.

Via onderstaande button kunt u zoeken naar de nevenbetrekkingen van de rechterlijke ambtenaren bij het Openbaar Ministerie.

Het nevenbetrekkingenregister wordt drie keer per jaar geactualiseerd, waardoor tussentijdse wijzigingen niet zichtbaar zijn.