Schoolverzuim/spijbelen

Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat leerplichtige jongeren naar school gaan. Spijbelaars kunnen erop rekenen dat de leerplichtambtenaar dit meldt bij de officier van justitie.

Is een spijbelaar jonger dan 12 jaar dan zullen de ouders zich bij de officier moeten verantwoorden. Ouders kunnen bovendien een procesverbaal krijgen wanneer ze hun kind onder schooltijd op vakantie meenemen.
Spijbelen kan een signaal zijn voor achterliggende problematiek bij jongeren en spijbelaars lopen een groter risico om met de politie in aanraking te komen.

In het schooljaar 2020-2021 bedroeg het relatief verzuim 50.220.

Van relatief verzuim wordt gesproken wanneer een leerling in 4 weken meer dan 16 uur afwezig is. Bij absoluut verzuim staat de leerling niet bij een school ingeschreven.