Forse straffen geëist voor betrokkenheid bij moord op advocaat

Het OM heeft vandaag gevangenisstraffen tot ruim 26 jaar geëist in de strafzaak tegen tien mannen die worden verdacht van ernstige strafbare feiten, onder meer van betrokkenheid bij de moord op een advocaat, deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij een poging moord op een man in oktober 2019.

De uitvoerders van de moord op de advocaat zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 jaar. Het Hof heeft hierbij rekening gehouden met de maatschappelijke schok die de moord teweegbracht, evenals het feit dat de moord op een professionele en koelbloedige manier was voorbereid en uitgevoerd.

“Niet alleen de rechtsstaat werd op 18 september 2019 beschadigd door de moord op de advocaat van een kroongetuige. Hij was boven alles een geliefde vader van jonge kinderen, echtgenoot, broer en zoon. Het leed wat zijn naasten is aangedaan door deze moord, is onbeschrijflijk groot”, aldus het OM vandaag in de rechtbank van Amsterdam.

Langdurig en onvoorwaardelijk

Ook voor de vermeende medeplichtigen die ervoor hebben gezorgd dat de advocaat op de bewuste ochtend voor zijn woning kon worden doodgeschoten en de schutters snel konden vertrekken, zijn hoge straffen gepast, zei het OM op zitting. De medeplichtigheid bestond onder meer uit het achterhalen van het adres van de advocaat, de uitgebreide voorverkenningen en het verschaffen van gestolen auto's met valse kentekenplaten. Die waren essentieel voor de uitvoering van de moord, stelde het OM.

De rol van met name twee verdachten (30,31) moet volgens het OM zwaar worden aangerekend. Tegen de 30-jarige verdachte werd 26 jaar en acht maanden geëist voor de medeplichtigheid aan de moord op de advocaat, het leiding geven aan een criminele organisatie, het uitlokken van de poging moord op een man in oktober 2019 en de diefstal en heling van voertuigen. De 31-jarige verdachte hoorde 18 jaar tegen zich eisen voor de medeplichtigheid aan de moord op de advocaat en het deelnemen aan een criminele organisatie. Alleen een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan volgens het OM recht doen aan hun aandeel in de moord.

Criminele organisatie

Tezamen met vijf andere personen in de leeftijd van 21 tot en met 32 jaar maakten deze twee verdachten deel uit van een criminele organisatie die tot doel had het helen en stelen van auto’s, valsheid in geschrifte en het plegen van geweldsmisdrijven. Ook voor deze vijf verdachten is volgens het OM een gevangenisstraf aan de orde. De straffen zijn echter verschillend en afgestemd op hun individuele betrokkenheid bij de moord op de advocaat en andere misdrijven waar de organisatie zich op richtte.

Vijf van de zeven verdachten die tot de criminele organisatie zouden behoren worden ook verdacht van het uitlokken van moord, poging moord of het voorbereiden van een zware mishandeling op een man in oktober 2019 in Utrecht. Twee weken eerder eiste het OM tegen drie medeverdachten (24,25 en 28 jaar) gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar voor onder meer de moordpoging in Utrecht op 30 oktober 2019.

Strafeisen

Hieronder de strafeisen tegen de zeven verdachten op een rij. Oplegging van de hieronder genoemde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen acht het OM passend en geboden:

  • aan 30-jarige verdachte, voor de medeplichtigheid aan de moord op Wiersum, het leiding geven aan een criminele organisatie, het uitlokken van de poging moord en de diefstal en heling van voertuigen, een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden. Ook vordert het OM de herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling van 392 dagen omdat hij zich niet aan de algemene voorwaarden heeft gehouden door zich schuldig te maken aan meerdere strafbare feiten.
  • aan 31-jarige verdachte, voor de medeplichtigheid aan de moord op Wiersum en het deelnemen aan een criminele organisatie, een gevangenisstraf van 18 jaar;
  • aan 26-jarige verdachte, voor het uitlokken van de poging moord, het deelnemen aan een criminele organisatie en de diefstal en heling van voertuigen, een gevangenisstraf van 15 jaar;
  • aan verdachte 32-jarige verdachte, voor het medeplegen van de poging moord en het deelnemen aan een criminele organisatie, een gevangenisstraf van 11 jaar;
  • aan verdachte 26-jarige verdachte, voor voorbereidingshandelingen voor zware mishandeling, het deelnemen aan een criminele organisatie, de diefstal en heling van voertuigen en het rijden onder invloed van cannabis, een gevangenisstraf van 4,5 jaar, en t.a.v. de overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet een geldboete van € 750;
  • aan verdachte 21-jarige verdachte, voor voorbereidingshandelingen voor zware mishandeling, het deelnemen aan een criminele organisatie en de heling van voertuigen, een gevangenisstraf van 4 jaar;
  • aan 26-jarige verdachte, voor het deelnemen aan een criminele organisatie en de diefstal van voertuigen, een gevangenisstraf van 3 jaar, en t.a.v. de overtreding van de APV een geldboete van € 150.