Wanneer worden er strafzittingen gehouden?

U kunt bij de Bode Balie informatie krijgen over welke zittingen er worden gehouden. Bijna iedere doordeweekse dag vindt er wel een zitting plaats van de politierechter. Bij deze rechter kunt u korte strafzaken zien. Het gaat daarbij altijd om veel voorkomende delicten, zoals diefstal of rijden onder invloed. De politierechter doet meteen uitspraak.

Gaat uw interesse echter uit naar een langer proces of een zogeheten 'zwaar' misdrijf, dan kunt u meestal ook iedere dag terecht. Deze meervoudige kamerzittingen vinden meestal plaats in de grote zittingszalen. Bij de meervoudige kamer worden uitsluitend ernstige delicten behandeld, zoals moord en doodslag, zedendelicten, drugszaken en grote fraudezaken. Dergelijke zaken kunnen uren in beslag nemen.