Wat gebeurt er in de zittingszaal?

Elke verdachte van een strafbaar feit krijgt te maken met de officier van justitie en de rechter. De officier van justitie is de enige die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer de officier van justitie tijdens zijn onderzoek genoeg belastend materiaal heeft verzameld om de verdachte voor de rechter te brengen, zal hij de verdachte dagvaarden. In de dagvaarding staan naast de persoonlijke gegevens van de verdachte, de beschuldiging en wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.

Op de rechtszitting komt eerst het publiek binnen. Iedereen van 18 jaar en ouder kan een rechtszitting bijwonen. De meeste zittingen zijn openbaar. Vanuit het publiek gezien neemt de officier van justitie vervolgens plaats aan de tafel links van de tafel van de rechter(s). Daarna wordt het publiek verzocht te gaan staan en komen de rechters de rechtszaal binnen. Zij nemen plaats midden voor in de zaal. De griffier gaat rechts naast de rechter zitten en schrijft tijdens de zitting op wat er in de rechtszaal gezegd wordt. De verdachte en zijn advocaat zitten rechts voor de rechter.

Het verschil tussen meervoudige kamer (MK) en politierechter zittingen (PR)

Er zijn twee soorten strafrechtzittingen; meervoudige kamer zittingen en politierechterzittingen. Bij PR zittingen is er één rechter aanwezig en worden de eenvoudigere zaken behandeld waarvoor niet meer dan een jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Aan het einde van de zitting volgt de uitspraak van de rechter. Bij MK zittingen worden zware of ingewikkeldere zaken behandeld. Er zijn drie rechters aanwezig tijdens de zitting. De uitspraak volgt na twee weken.

Tijdens de zitting

De rechter is de voorzitter tijdens de zitting. Aan het begin van de zitting geeft de rechter het woord aan de officier. Deze vertelt waarom hij de verdachte heeft gedagvaard. De rechter zal vervolgens vragen gaan stellen aan de verdachte en aan eventuele getuigen. Daarna leest de officier van justitie het requisitoir voor. Hierin vertelt de officier aan de rechter wat hij van de zaak vindt en wat voor straf hij eist. Dan is de advocaat aan de beurt voor zijn pleidooi. Hierin verdedigt hij de verdachte. De verdachte krijgt het laatste woord. Daarna volgt de uitspraak van de rechter.