Zijn alle zittingen openbaar?

De openbaarheid van zittingen speelt een belangrijke rol binnen onze rechtsstaat. U kunt toezien en controle uitoefenen op het werk van het openbaar ministerie en de rechtbank. Dat zittingen openbaar moeten zijn, is dan ook vastgelegd in de wet. Om precies te zijn in artikel 269 van het Wetboek van Strafvordering.

Toch zijn niet alle zittingen openbaar. Zo kan een rechter besluiten om een strafzaak met een minderjarige verdachte af te schermen van pers en publiek.

Dergelijke niet-openbare zittingen worden ook wel zittingen met gesloten deuren genoemd.