Onderzoek The Grass Company in laatste fase

Een 59-jarige Tilburger wordt vandaag verhoord. Dit gebeurt in het afsluitende onderzoek naar grootschalig witwassen rondom de coffeeshopketen The Grass Company, waarin hij een van de verdachten is. De man was eerder in Thailand gedetineerd en kwam in januari 2020 naar Nederland. De verdenking in het Nederlandse onderzoek staat los van zijn veroordeling in Thailand. De man was nog niet eerder verhoord in het Nederlandse onderzoek.

Een volgende stap is de behandeling van zijn bezwaarschrift tegen de al uitgebrachte dagvaarding en een vervolg(regie)zitting in de zaken tegen de medeverdachten in de zaak van de coffeeshopketen. De keten baat vier coffeeshops uit, twee in Tilburg en twee in Den Bosch. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich onder andere op de verdenking van grootschalige belastingfraude, het witwassen van meer dan 20 miljoen euro en het vormen van, en deelnemen aan een criminele organisatie. De definitieve datum voor de behandeling van het bezwaarschrift en regiezitting wordt bepaald door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Verhoor

De recherche heeft de komende dagen nodig om de verdachte te ondervragen in het bijzijn van zijn advocaat. Tijdens het verhoor kan de verdachte zijn visie op de verdenking kenbaar maken. Dat is een recht van elke verdachte waaraan het OM groot belang hecht. De Tilburger is al eerder verzocht vrijwillig deel te nemen aan een verhoor door de politie. Daaraan wilde hij niet meewerken, de verdediging liet weten de voorkeur te hebben voor een verhoor bij de Rechter-Commissaris. Deze wees het verzoek om de verdachte te horen af en verwees terug naar de recherche. Ook de coronamaatregelen lieten niet toe op een eerder moment het verhoor te laten plaatsvinden. De verdachte zit nog een straf uit vanwege een veroordeling in Thailand. In het kader van die detentie volgt eind deze week een penitentiair programma, waarbij de veroordeelde buiten de inrichting werkt aan zijn re-integratie. Zijn aanhouding doorkruist dat traject niet.

Regiezitting

Het Openbaar Ministerie (OM) is voornemens in totaal een twintigtal verdachten, natuurlijke personen en rechtspersonen, te dagvaarden. Aan de rechtbank is gevraagd eerst een regiezitting te plannen. Dit is een zitting waarop zowel verdachten en hun advocaten als het OM onderzoekswensen kunnen indienen. De rechtbank zal daar vervolgens over beslissen. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling nog dit jaar of begin 2021 kan plaatsvinden.

Strafbeschikkingen

Eerder vaardigde het OM strafbeschikkingen uit aan onder meer twee verdachten in het onderzoek tegen The Grass Company. Deze twee, een belastingadviseur en financieel-administratief adviseur, werden onder andere verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die betrokken is bij witwassen en het doen van valse belastingaangiften. De schikking betrof respectievelijk 180 uur werkstraf en 180 duizend euro, en 120 uur werkstraf en het betalen van 27.500 euro aan de staat. Hiermee bekennen de twee hun aandeel in de strafbare feiten.