Duur voorarrest

Wanneer de rechter-commissaris toestemt met het verzoek van de officier van justitie om u na de inverzekeringstelling langer vast te houden dan begint daarmee de voorlopige hechtenis.

De voorlopige hechtenis bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet bewaring en duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Meestal wordt u overgebracht naar een huis van bewaring. (Het kan ook zijn dat u weer wordt teruggebracht naar het politiebureau; dit heet 'preventief zitten')

Na de bewaring beslist de raadkamer van de rechtbank of u nog langer vastgehouden moet worden. Dit heet gevangenhouding. Dit duurt maximaal 90 dagen.

De voorlopige hechtenis (bewaring en gevangenhouding bij elkaar) kan tussentijds worden beëindigd. Dat betekent dat u vrij komt. Bij schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd; bij opheffing niet. Met andere woorden: opheffing is een definitieve beëindiging; schorsing kan, als u zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, weer worden teruggedraaid.

tabel voorarrest

Voorarrest

Aanhouding voor verhoor door: politie
tijd: 9 uur (tijd tussen 00.00-09.00 uur geldt niet)
plaats: politiebureau

Eventuele verlenging van het verhoor

door: politie
tijd: 6 uur ( tijd tussen 00.00-09.00 uur geldt niet)
plaats politiebureau

Inverzekeringstelling

door: (hulp)officier van justitie
tijd: maximaal 6 dagen (2 x drie dagen)
plaats: politiebureau

Bewaring

door rechter-commissaris
tijd: maximaal 14 dagen
plaats huis van bewaring of politiebureau

Gevangenhouding

door rechtbank
tijd maximaal 90 dagen
plaats huis van bewaring of gevangenis (na veroordeling in eerste aanleg

De totale periode waarin u heeft vastgezeten vóór uw eventuele veroordeling, heet voorarrest. Het voorarrest kan dus in totaal uiterlijk 110 dagen duren:

  • maximaal 2 keer 3 dagen inverzekeringstelling;
  • maximaal 14 dagen bewaring;
  • maximaal 90 dagen gevangenhouding.

Na een veroordeling worden de dagen dat u in voorarrest hebt gezeten van uw straf afgetrokken. Een rechtszitting begint binnen de termijn van 110 dagen.