Waarom wordt de reclassering geïnformeerd over de inverzekeringstelling?

Ook de reclassering wordt door de politie gewaarschuwd als u in verzekering bent gesteld. De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her-) inpassing van verdachten en/of daders die met het strafrecht in aanraking komen. Daarmee wordt tegelijkertijd beoogd herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Ook kan de reclassering in een vroeg stadium informatie over uw persoonlijke omstandigheden aan de officier van justitie geven. Dit kan van belang zijn voor het beoordelen van de vraag of u langer mag worden vastgehouden.

Zie ook: Advies van de reclassering