Wat doet een rechter-commissaris?

De rechter-commissaris (rc) is een rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek dat onder leiding staat van de officier van justitie.

De taak van de rechter commissaris:

  • het horen van getuigen
  • het toestemming geven aan politie (en OM) om bepaalde opsporingsmethoden in te zetten, zoals het tappen van telefoons.
  • het beslissen of iemand in het kader van de voorlopige hechtenis langer mag worden vastgehouden

De rechter-commissaris kan dieper op uw persoonlijke situatie ingaan dan de politie. Zo kan de rechter commissaris de reclassering vragen een voorlichtingsrapport over de verdachte te maken, en eventueel kan hij een psychiatrisch rapport vragen. Het kan zijn dat de verdachte voor dit laatste ter observatie moet worden opgenomen.