Welke beperkingen kunnen tijdens de inverzekeringstelling worden opgelegd?

De politie kan u fouilleren en voorwerpen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek in beslag nemen. Als u het niet eens bent met de inbeslagneming kunt u daarover uw beklag doen bij de rechtbank. Uw advocaat kan u hier meer informatie over geven.

Als het nodig is kan men u op het politiebureau bepaalde beperkingenopleggen. U mag bijvoorbeeld niet telefoneren of post verzenden. Ook kan men u verbieden om met bepaalde personen contact te hebben. Bepaalde voorwerpen en kledingstukken kunnen u tijdelijk worden afgenomen. En u kunt, als u eenmaal in verzekering bent gesteld, gefotografeerd worden. Soms worden ook vingerafdrukken genomen.