OM in beroep tegen beëindiging vervolging voormalig plaatsvervangend hoofdofficier

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank om de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket buiten vervolging te stellen. Het Openbaar Ministerie is van mening dat het niet heeft gehandeld in strijd met de beslissing van de Hoge Raad, zoals de rechtbank stelt.

De voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie werd ervan verdacht tegen betaling seks te hebben gehad met een minderjarige. De zaak maakte onderdeel uit van een omvangrijk onderzoek tegen 12 verdachten. Die zaak werd gedaan door het parket Amsterdam.

Eerder besliste de Hoge Raad dat de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier niet mocht worden vervolgd in het arrondissement Amsterdam, omdat zijn eigen Functioneel Parket haar zaken in beginsel ook bij die rechtbank aanbrengt. Om die reden is deze zaak afgesplitst en naar een andere rechtbank verwezen, namelijk die in Den Haag, teneinde daar vervolgd te worden, als het Haagse Openbaar Ministerie dat wenselijk zou vinden.

De beslissing tot strafvervolging is vervolgens in Den Haag genomen door de toenmalige Haagse hoofdofficier van justitie en later bevestigd door de huidige waarnemend hoofdofficier in Den Haag. De uitgebrachte dagvaarding is ook door hem ondertekend. Anders dan de rechtbank meent het Haagse Openbaar Ministerie dat in de beslissing destijds van de Hoge Raad - dat moest worden uitgeweken naar een andere rechtbank - niet moet worden gelezen dat ook de zaaksofficieren vervangen moesten worden. Zij waren bovendien al werkzaam bij een ander parket dan verdachte en werkten voor deze zaak onder gezag van de Haagse parketleiding.

Bovendien vindt het OM dat als er al gehandeld zou zijn in strijd met de beslissing van de Hoge Raad, dat verzuim wel degelijk hersteld zou kunnen worden door een beslissing van een officier van justitie werkzaam bij het Haagse parket.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat is voldaan aan de beslissing van de Hoge Raad. Het zal de uitspraak van de rechtbank Den Haag van vandaag dan ook aanvechten.