Zedenwet | Wanneer is er sprake van aanranding of verkrachting (seksueel geweld) ?

Als seksuele handelingen zijn afgedwongen door geweld of dreiging met geweld, dan spreken we van aanranding of verkrachting.  Ook bij zware psychische druk of misbruik van een afhankelijkheidsrelatie kan sprake zijn van aanranding of verkrachting, net als wanneer de dader het slachtoffer eerst weerloos heeft gemaakt met alcohol of drugs. Onder aanranding vallen alle gedwongen seksuele handelingen behalve seksueel binnendringen. Bij verkrachting is sprake van seksueel binnendringen. Voor een veroordeling voor seksueel binnendringen van een kind onder de twaalf jaar hoeft niet bewezen te worden dat er geweld of een andere vorm van dwang is gebruikt. Het misdrijf heet dan niet verkrachting, maar er staat net zo veel straf op als bij verkrachting.