Contact OM Amsterdam

Vergroot afbeelding
Beeld: Pieter Kers

Bezoekersadres: 
IJdok 163
1013 MM Amsterdam

Postadres: 
Postbus 115
1000 AC Amsterdam

Tel: 088-699 1200 
E-mail: amsterdam@om.nl

Informatiepunt Slachtoffers Amsterdam

Telefoon: 088 699 1280
E-mail: ipsamsterdam@om.nl

Media, pers

Tel: 088-699 1202 
e-mail: pers.amsterdam@om.nl
Berichten naar dit mailadres worden alleen op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.30 uur gelezen. 

Personeel & Organisatie

MBO-stageverzoeken kunt u richten aan de heer L. van 't Hof, l.van.t.hof@om.nl.
Heb je een HBO of WO achtergrond en ben je geïnteresseerd in een stage bij het OM, kijk dan op de vacaturepagina

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Amsterdam

IJdok 163 1013 MM Amsterdam