Organisatie OM Amsterdam

Bij het Amsterdamse parket werken ruim 400 mensen, onder wie ongeveer 80 officieren van justitie. Aan het hoofd van het parket Amsterdam staan hoofdofficier van justitie mr. R.P.H.G. (René) de Beukelaer, plv. hoofdofficier van justitie mr. J.H.A. (Jeroen) Steenbrink en directeur Bedrijfsvoering mw. mr. drs. H. (Hedda) Janssen. 

Team Interventies

Team Interventies is belast met de behandeling van alle strafzaken van de wijkteamrecherche.

Dit team is ook het gezicht van het parket op de politiebureaus door de werkwijze ZSM: De politie, het OM, Reclassering en Slachtofferhulp werken samen bij een versnelde, effectieve en kwalitatieve afhandeling van aangiften en aanhoudingen van zaken die veel voorkomen, zoals winkeldiefstallen en vernielingen.

Op het politiebureau wordt meteen bepaald welke zaak direct, dus op ZSM-wijze, wordt behandeld en welke zaak daar niet geschikt voor is, bijvoorbeeld omdat de schade van het slachtoffer nog niet bekend is, er nog informatie van getuigen verzameld moet worden of de zaak dusdanig ingrijpend is dat beoordeling door de rechter plaats dient te vinden.

Doordat alle ketenpartners tegelijk werken aan een zaak, wordt er niet geschoven met dossiers. Zo worden de administratieve lasten en de bureaucratie aangepakt. Verdachten kunnen direct verhoord worden via telehoor of in een verhoorruimte. Er wordt bekeken of er een slachtoffer is, wat de eventuele schade is en hoe het slachtoffer daarin tegemoet wordt gekomen en of de dader meer op de kerfstok heeft. Omdat misdaad zich niet houdt aan kantoortijden, doen wij dat ook niet. Zo worden veel zaken binnen 6 uur afgehandeld.

De officier van Justitie speelt hierbij een centrale rol. Door zijn interventie gaan alleen zaken naar de rechter als dat nodig is. De officier legt waar mogelijk, slimme en betekenisvolle afdoeningen op. Dit wil zeggen dat hij bespreekt met de ketenpartners welke straf passend is bij de daad en de verdachte, rekening houdend met het gevoel en de eventuele schade van het slachtoffers.

Voorts verzorgt dit team de opleiding tot enkelvoudig officier van justitie en is daarmee de kweekvijver voor het Openbaar Ministerie van de toekomst.

Team PGA (Persoons Gebonden Aanpak)

In dit team worden alle zaken behandeld die te maken hebben met Jeugd, Veelplegers, Top600 en Huiselijk Geweld.

De doelstelling van team PGA is het plegen van interventies die zinvol en effectief zijn, die op de persoon zijn toegesneden en die in samenwerking met partners worden afgesproken en uitgevoerd. Partners waar we mee samenwerken zijn o.a. Bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, GGD en Gemeente.

Daarnaast vallen onder dit team ook de twee veiligheidshuizen. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers. Doelstelling van het Veiligheidshuis is het vergroten van de veiligheid in de stad door een effectieve aanpak van crimineel gedrag van jeugdigen en volwassen veelplegers. In het Veiligheidshuis vindt besluitvorming in alle jeugdstrafzaken plaats, van first offenders tot "harde-kerners". De partners werken op locatie samen, waardoor alle informatie over de jongeren en hun omstandigheden bij elkaar komt. Op deze manier kan snel worden ingegrepen in een ontluikende criminele loopbaan en wordt dadergericht gewerkt. In het Veiligheidshuis vindt ook de persoonsgerichte aanpak van de volwassen veelplegers plaats. De veelplegers die verantwoordelijk zijn voor de grootste overlast worden geselecteerd en worden 'met voorrang' behandeld door politie, OM en reclassering.

Geografische maatwerkteams

Het arrondissement Amsterdam bestaat uit politie-eenheid Amsterdam. Eenheid Amsterdam omvat de stad Amsterdam en de directe omgeving waaronder Amstelveen, Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel en Aalsmeer.

Team Centrum/Noord/Oost

In team Centrum/Noord/Oost worden alle zaken uit de Amsterdamse binnenstad en de districten Noord en Oost behandeld.

De binnenstad van Amsterdam, omzoomd door de 'natuurlijke' grens Singelgracht en het IJ, is een gebied met een zeer divers karakter. Rond het Rembrandtplein en het Leidseplein staat het uitgaansleven centraal, op de Dam en de grachtengordel vinden vaak grootschalige evenementen plaats. De omgeving rondom het Centraal Station kenmerkt zich door concentraties van drugshandel, coffeeshops en seksshops.

District Oost omvat de stadsdelen Watergraafsmeer en Bijlmermeer en de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Amsterdam Zuidoost (Bijlmermeer) is een levendig gebied: er wordt gewoond, er is een groot winkelcentrum en veel bedrijven hebben er hun kantoor gevestigd. De criminaliteit in dit gebied bestaat voornamelijk uit vermogensdelicten (inbraken in bedrijven en woningen en winkeldiefstallen), drugsgerelateerde delicten (lokale en internationale drugshandel, overlast van verslaafden, auto-inbraken door verslaafden) en geweldsdelicten (waaronder straatroof rondom de diverse metro- en treinstations).

Het bedrijventerrein in Diemen heeft te maken met bedrijfsinbraken. De criminaliteit in de gemeente Ouder-Amstel (Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel) is gelukkig niet hoog. Amsterdam Oost wordt gekenmerkt door oude volksbuurten met de daaraan verbonden sociale problemen. Amsterdam Oost wordt aan de andere kant ook gekenmerkt door nieuwbouw en wat nieuwere wijken.

Team Zuid/West

In team Zuid/West worden alle zaken uit de politiedistricten Zuid en West behandeld.

District Zuid van de Eenheid Amsterdam heeft de Albert Cuyp in stadsdeel De Pijp. De Cuyp en de vele horecagelegenheden in De Pijp trekken veel mensen van buiten Amsterdam. Voor de inwoners van De Pijp heeft het wonen in deze oude, volle buurt ook nadelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld inbreuk op woongenot, overlast op straat en de overlast van horecabedrijven. Amsterdam-Zuid kent ook rustiger delen. Oud-Zuid is enerzijds een woongebied met veel ouderen, anderzijds bestaat Amsterdam-Zuid uit een kantorengebied, de zogenaamde Zuid-as. De grote economische bedrijvigheid veroorzaakt zijn eigen probleem: veel verkeersoverlast.

District West is gelegen aan de westzijde van Amsterdam. Hiervan maken deel uit de zeven stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, de Baarsjes, Zuid en Slotervaart/Overtoomse Veld, Westerpark, Bos en Lommer en Oud West.

In Amsterdam West zijn de nodige economische activiteiten (Haven, Teleport = dienst Infra), maar het is vooral een woonomgeving. Er wonen ongeveer 250.000 mensen binnen het district. 10.000 daarvan zijn jonger dan 18 jaar. Die bijzondere bevolkingssamenstelling vertaalt zich ook naar het criminaliteitsbeeld en de daaruit voortvloeiende aanhoudingen: bijna 25 prcoent van de aangehouden verdachten is strafrechtelijk minderjarig.

In Oud West kenmerken de problemen zich vooral door vermogenscriminaliteit, zoals woninginbraken. Het OM in Amsterdam besteedt ook speciale aandacht aan straatroven. De Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt zijn gebieden waarin vaak drugsgerelateerde criminaliteit en extreme overlast plaatsvinden. In de Admiralenbuurt en Bos en Lommer is vooral veel aandacht voor de jeugd. Andere problemen zijn onder meer de drugspanden en autocriminaliteit. In de meest westelijke stadsdelen is relatief veel sprake van ernstige overvallencriminaliteit.

Ondermijning

Team Ondermijning houdt zich bezig met het strafrecht op vele gebieden. Het team is onderverdeeld in de afdelingen: Fraude en Zware Georganiseerde criminaliteit. Dit betekent, dat zaken op het gebied van witwassen, drugshandel, mensensmokkel maar ook steunfraude deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden van dit team. Veel grote zaken worden projectmatig aangepakt. Daarnaast worden, vooral binnen de afdeling zware criminaliteit veel calamiteiten afgehandeld. Bij calamiteiten kun je denken aan, gijzelingen, ontvoeringen, liquidaties, etc.

Internationale Rechtshulp Centrum

Binnen het specialistische team valt ook het internationale rechtshulp centrum (IRC). Voor het hele arrondissement Amsterdam coördineren zij de uitvoering van rechtshulpverzoeken en het verrichten van handelingen voor buitenlandse opsporingsonderzoeken. Ze verzorgen de overbrenging van Nederlandse gedetineerden vanuit het buitenland naar Nederland en de omzetting van hun buitenlandse straf naar een Nederlandse. Anderzijds behandelen zij ook de zogeheten uitleveringszaken: overdracht van in Nederland aangehouden personen naar een verzoekend land buiten de Europese Unie. Het grootste deel van de IRC zaken betreft overlevering: de overdracht van aangehouden personen binnen de Europese Unie.

Landelijk Expertise Centrum Discriminatie

Bij het Amsterdamse parket is het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van het OM gevestigd. Bij het LECD werken een Officier van Justitie, twee beleidsmedewerkers en een medewerker. Het LECD draagt bij aan de landelijke beleidsvorming inzake discriminatiebestrijding en adviseert onder andere andere parketten in discriminatiezaken en voert ook zelf onderzoeken uit. Meer informatie over het LECD. 

Centrale Administratie

Om alle processen administratief in goede banen te leiden, kent het parket een Centrale Administratie. Hier werken zo'n 150 mensen. De administratie kent drie secties:

  1. Enkelvoudigezaken - intake en zittingsvoorbereiding
  2. Maatwerkzaken - intake en zittingsvoorbereiding
  3. Executie (uitvoering vonnissen)

Beleid en strategie

De afdeling Beleid en Strategie is de verbindende schakel tussen het  parket en de (lokale) buitenwereld. De samenleving en de criminaliteit worden steeds complexer. Denk maar aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jihadisme, of aan de problemen met verwarde personen. Om dit soort problemen effectief en integraal aan te pakken is meer nodig dan het strafrecht alleen. Het OM werkt hiervoor dan ook samen met het lokale bestuur en andere netwerkpartners. B&S helpt het strafrecht in te zetten op de plekken waar dat het meeste effect sorteert, in samenhang met de maatregelen die anderen kunnen nemen.

De afdeling heeft de volgende hoofdtaken:

  • Beleidsadvies- en ondersteuning op diverse criminaliteitsterreinen
  • Juridische werkzaamheden en-informatievoorziening
  • Persvoorlichting, externe en interne communicatie.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de dagelijkse leiding en teamleiding van het parket. Het bedrijfsbureau heeft medewerkers op het gebied van:

  • Personeel & Organisatie
  • Bestuurlijke informatievoorziening
  • Procesmanagement
  • Financiën