Euregionaal Field Lab 'Cerberus' 2018

Het arrondissementsparket Limburg is gedurende de periode 2018 – 2021 projectpartner geweest tijdens het EMR-EYES-project. Het project heeft als doel de samenwerking op Euregionaal niveau te versterken rond thema’s op het gebied van ondermijnende criminaliteit. In bijgevoegd rapport leest u meer over de achtergronden van dit project en over de opzet en uitkomsten van het Organized Crime Field Lab  ‘Cerberus’ dat onderdeel van het project is.