Contact OM Midden-Nederland

Contactgegevens OM Midden-Nederland


Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via midden-nederland@om.nl.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur ook bellen met het klantcontactcentrum van het OM Midden-Nederland via het telefoonnummer 088 699 1500.

Postadres:
Postbus 505
3500 AM Utrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Let op: Er is op bovenstaand adres geen informatiebalie. U kunt contact met ons opnemen via email, telefoon of post. Voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking kunt u terecht bij de balie van de tegenoverliggende rechtbank op het Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht.    
 

Informatiepunt slachtoffers
 

Slachtoffers in strafzaken die door de politie zijn overgedragen aan het OM kunnen contact opnemen met het 'Informatiepunt slachtoffers' van het OM.

De contactgegevens van het Informatiepunt slachtoffers van het parket Midden-Nederland:

Telefoon: 088 - 699 15 80
E-mail: IPSMiddenNederland@om.nl
Postadres: postbus 505, 3500 AM Utrecht

Hoofdofficier van justitie

Dhr. mr. R. Jeuken

Plaatsvervangend hoofdofficier

Mw. mr. E. Oosterwegel

Contactgegevens persvoorlichting

Persnummer: 088 - 699 1502

Persvoorlichter: Lisanne Rutgers
Persvoorlichter: Ties Kortmann

Buiten kantooruren kunt u met dringende persvragen bellen naar het perspiketnummer: 
06 - 1590 0975 (alleen bellen, geen sms i.v.m. doorschakeling)

E-mailadres persvoorlichting: pers.midden-nederland@om.nl

Twitter @OM_MiddenNL
 

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Stage

MBO- en HBO-stageverzoeken kunt u richten aan Stagebureau OM Midden-Nederland via StagebureauOM-MNL@om.nl. Er zijn twee instroommomenten: begin september en begin februari.

Heb je een WO-achtergrond en ben je geïnteresseerd in een stage bij het OM, kijk dan op www.werkenbijhetom.nl.
 

OM Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5 3511 EX Utrecht