Contact OM Midden-Nederland

Contactgegevens OM Midden-Nederland
 

Het klantcontactcentrum van het OM Midden-Nederland is - als gevolg van de Coronacrisis - beperkt bemand. We verzoeken u om uw vragen bij voorkeur te mailen naar midden-nederland@om.nl.


Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via midden-nederland@om.nl.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur ook bellen met het klantcontactcentrum van het OM Midden-Nederland via het telefoonnummer 088 699 1500.

Postadres:
Postbus 505
3500 AM Utrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Let op: Er is op bovenstaand adres geen informatiebalie. U kunt contact met ons opnemen via email, telefoon of post.
 

Informatiepunt slachtoffers
 

Slachtoffers in strafzaken die door de politie zijn overgedragen aan het OM kunnen contact opnemen met het 'Informatiepunt slachtoffers' van het OM.

De contactgegevens van het Informatiepunt slachtoffers van het parket Midden-Nederland:

Telefoon: 088 - 699 15 80
E-mail: IPSMiddenNederland@om.nl
Postadres: postbus 505, 3500 AM Utrecht
 

Hoofdofficier van justitie

Dhr. mr. R. Jeuken

Plaatsvervangend hoofdofficier

Mw. mr. E. Oosterwegel

Contactgegevens persvoorlichting

Persnummer: 088 - 699 1502

Persvoorlichter Mary Hallebeek
Persvoorlichter Ties Kortmann

Buiten kantooruren kunt u met dringende persvragen bellen naar het perspiketnummer: 
06 - 1590 0975 (alleen bellen, geen sms i.v.m. doorschakeling)

E-mailadres persvoorlichting: pers.midden-nederland@om.nl

Twitter @OM_MiddenNL

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen via het algemene postadres t.a.v. de Afdeling Beleid & Strategie (o.v.v. WOB-verzoek)

Kaart

OM Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5 3511 EX Utrecht