Contact OM Noord-Holland

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland is gevestigd in Haarlem.

Postadres:

Postbus 601 
2003 RP Haarlem
E-mail: AZ-NH@om.nl*

Tel: 088 699 1600 
Fax: 088 699 0150

Bezoekadres:

(Gebouw "De Appelaar")
Simon de Vrieshof 1 
2019 HA Haarlem

* Klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en overige aanvragen kunnen niet per e-mail ingezonden worden. Deze kunnen schriftelijk en voorzien van een handtekening naar bovenstaand postadres, ter attentie van de Hoofdofficier van Justitie, worden gestuurd. Per e-mail ingezonden stukken worden niet in behandeling genomen.

Zittingen:

Zittingen vinden plaats bij een van de zittingslocaties van de RechtbankNoord-Holland. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtspraak.

Informatiepunt Slachtoffers Noord-Holland:

Slachtoffers die in het arrondissement Noord-Holland aangifte hebben gedaan kunnen met vragen over hun zaak terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers Noord-Holland.

Telefoon: 088 - 699 16 80
E-mail: ipsnh@om.nl

Advocatuur:

Advocaten kunnen vragen en verzoeken aan het Openbaar Ministerie Noord-Holland stellen via een speciaal e-mailadres. Hoewel wij ook schriftelijk en telefonisch bereikbaar blijven denken wij op deze manier verzoeken en vragen sneller te kunnen afhandelen. 
Het adres is: Advocatuur.Noord-Holland@om.nl 
Afhankelijk van de aard van de vraag zal deze ofwel binnen 48 uur worden afgehandeld ofwel meer tijd vergen.

  • Binnen 48 uur:
  1. Statusvragen (zoals: is de zaak al bij OM binnen, verstrekken parketnummers, zittingsdata, stand van zaken, beslissing over ingevorderd rijbewijs, zijn er nog openstaande zaken van cliënt),
  2. Algemene vragen over het OM (zoals: contactgegevens, waar dien ik (aanhoudings)verzoek in),
  3. Organisatorische vragen rondom een zitting (zoals: is er transport geregeld, tolk, wat is de naam van de officier van justitie, ontbrekende stukken, datum uitspraak).

Mocht het onverhoopt toch langer duren een vraag te beantwoorden dan laten wij dat binnen de termijn weten.

* Let Op: stelbrieven dienen te worden gezonden aan de strafgriffie van de rechtbank.

  • Langer dan 48 uur:
  1. Inhoudelijke vragen over de zaak of het beslag,
  2. Verzoeken tot overleg met de officier van justitie.

Deze vragen vergen meer tijd maar worden zo snel mogelijk intern uitgezet.

Advocatenportal:

Het Openbaar Ministerie werkt aan een zogeheten advocatenportaal, een systeem waarmee een advocaat op termijn digitaal toegang zal krijgen tot de stukken van een cliënt.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Noord-Holland

(Gebouw "De Appelaar") Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem