OM eist lange celstraffen in onderzoek naar georganiseerde hennepteelt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tot 22 maanden gevangenisstraffen geëist tegen vijf mannen en een vrouw, die zich op grote schaal zouden hebben beziggehouden met georganiseerde hennepteelt en de handel in hennep en hasj.

Bij de politie kwam in september 2017 informatie binnen dat een aantal personen uit de regio Eindhoven zich zou bezighouden met het witwassen van crimineel geld. Het was de start van onderzoek Vladimir. In de loop van het onderzoek kwamen bij het rechercheteam meerdere verdachten in beeld. Samen zouden ze een criminele organisatie vormen die gericht was op georganiseerde hennepteelt.

Met name dankzij Encrochatberichten kreeg het onderzoeksteam duidelijk zicht op de afgeschermde wijze waarop zij beroeps- en bedrijfsmatig grote hoeveelheden hennep hebben geteeld en verwerkt in kwekerijen. Er was sprake van een duidelijke rolverdeling. Waar de ene verdachte een belangrijke rol had in het opzetten van hennepkwekerijen, regelde een ander verdachte hennepstekken en knippers. Weer anderen waren verantwoordelijk voor het afleveren en ophalen van geld. Bijna alle verdachten in het onderzoek worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij concrete strafbare feiten, maar ook voor hun deelname aan de criminele organisatie. De verdachte tegen wie vandaag 22 maanden celstraf is geëist wordt verder verdacht van witwassen.

‘Ontwrichtend en ondermijnend’

Tijdens hun requisitoir markeerden de officieren van justitie de kwalijke rol die verdachten hebben gespeeld: ‘Alle verdachten hebben er door hun handelen aan bijgedragen dat de organisatie als geheel kon blijven voortbestaan en dat de hennephandel kon worden voortgezet. Zij vormen daarmee ieder voor zich een belangrijke schakel. Georganiseerde misdaad is ernstig en werkt ontwrichtend en ondermijnend in de maatschappij. De handel in hennep brengt diverse vormen van criminaliteit en overlast met zich mee. Dit gevoel wordt versterkt doordat bij meerdere verdachten wapens zijn aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een stroomstootwapen.’

Grote winsten

Met de handel in softdrugs zijn aanzienlijke financiële belangen gemoeid en worden grote winsten behaald. Ook daar gingen de officieren vandaag op in: ‘De verdachten hebben zich bij het plegen van deze misdrijven uitsluitend laten leiden door financiële motieven. Uit de chats is ook gebleken hoe gemakkelijk zij praatten over het plegen van de strafbare feiten en het geld dat ze daarmee verdienden.’ Het OM wil dit geld terug. De ontnemingsvorderingen die met deze feiten samenhangen worden in november 2024 op zitting behandeld.

Strafeis

Tegen alle zes de verdachten werd maandag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, variërend van 11 tot 22 maanden. Op 11 en 12 juli komt nog een vermeend zevende lid van de organisatie voor de rechter. De uitspraak staat later die maand gepland.