Contact OM Oost-Nederland

Postadres

Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Eusebiusbinnensingel 28
6811 BX Arnhem

tel. (088) 699 19 00
fax (088) 699 01 92

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8:00-17:00

Telefonisch en per mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9:00-17:00

E-mail: Oost-Nederland@om.nl

E-mail afdeling persvoorlichting: persvoorlichting.oost@om.nl

Informatiepunt Slachtoffers Oost-Nederland

Telefoon: (088) 699 19 80
Telefonisch en per mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9:00-17:00
E-mail: ipsoostnederland@om.nl
Bezoekadres: Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem
Postadres: Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

Hoofdofficier van Justitie

mevr. mr. M.A.J. Kunst

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie:  mevr. mr. M.E.J. Vinkesteijn

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Oost Nederland

Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem