OM eist werkstraf voor lossen van ongewild schot door Nederlandse militair in Irak

Een 25-jarige militair, die in augustus 2022 in Erbil (Irak) ongewild een schot loste waardoor een collega-militair zwaar gewond raakte, hoorde vandaag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 140 uur tegen zich eisen. ‘’Het ongewilde schot was niet gericht op het opzettelijk verwonden van iemand, maar heeft wel enorme gevolgen  gehad. Het slachtoffer is ternauwernood aan de dood ontsnapt en heeft ernstig letsel opgelopen. Als de veiligheidsmaatregelen goed waren uitgevoerd door verdachte, als geoefend militair, hadden we hier vandaag niet gezeten’’, aldus de officier van justitie tijdens de zitting.

Het incident vond plaats op Camp Bulldog in Erbil, waar Nederlandse militairen bivakkeerden in het kader van een internationale missie. De verdachte zat hier met een aantal collega-militairen bij een tent en voerde onderhoud aan zijn wapen, een Glock, uit. Daarbij zou hij meermalen zijn wapen hebben gespannen en afgedrukt. Dit werd door zijn collega’s als irritant ervaren. Nadat hij hierop aangesproken was, heeft hij een magazijn in het wapen gedaan. De militair heeft daarbij niet gecontroleerd of het magazijn dat hij plaatste, vol was. Er zat echter scherpe munitie in. Vervolgens heeft hij de werking van het wapen gecontroleerd door het te spannen en af te drukken. Maar omdat er nu een vol magazijn geplaatst was, loste hij een ongecontroleerd schot. Het wapen werd daarbij niet in een veilige richting gehouden, maar was op het slachtoffer gericht, die door het schot zwaar gewond raakte.

De militair gaf volgens de officier van justitie al tijdens het onderhoud blijk van een nonchalante houding en vervolgens heeft hij ‘fout op fout gemaakt’. In juridische zin is er sprake van twee strafbare feiten; overtreding van de dienstvoorschriften én schuld aan het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel. Als dit laatste feit wordt gepleegd gedurende de uitoefening van een beroep, zoals hier het geval is, werkt dat strafverzwarend.

‘’Militairen moeten elke dag met hun wapen op pad. Deze wapens zijn dodelijk en kunnen fors letsel en grote schade aanrichten bij ongelukken. Juist daarom moeten militairen, hoe ervaren ook in het hanteren en bedienen van hun wapens, elke keer weer scherp zijn op het opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften. Niet voor niets is er een strafverhoging opgenomen voor één ieder die in de uitoefening van een ambt of beroep zwaar lichamelijk toebrengt aan een ander. De wet legt een bijzondere zorgplicht op ten aanzien van dergelijke personen, nu zij deskundig worden geacht op een bepaald gebied en er ook specifieke veiligheidsvoorschriften zijn die zij strikt moeten opvolgen’’, aldus de officier van justitie.

Een werkstraf van 140 uur vindt het OM passend. De militaire kamer van de rechtbank doet over twee weken uitspraak.