Contact OM Rotterdam

Maatregelen rondom COVID-19

Verruiming openingstijden rechtbank Rotterdam

De zittingen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij het bestaande zittingsrooster voor de gerechten. Dat betekent dat de al ingeplande zaken allereerst doorgaan. In de rechtbank Rotterdam zijn de zittingszalen aangepast aan de RIVM-richtlijnen. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare zalencapaciteit, worden bij de rechtbank Rotterdam vanaf 9 juni 2020 op dinsdag en donderdag de openingstijden verruimd tot 22.00 uur. Er zullen dan ook strafrecht-avondzittingen plaatsvinden. Dit maakt het voor het OM mogelijk om meer strafzaken op zitting te brengen. Het OM zal met de rechtbank bespreken op welke manier hieraan invulling gegeven wordt. Ten aanzien van het door de rechtspraak mogelijk gemaakte eventueel verschuiven van zittingen naar de avonden zal dat altijd gaan in goed overleg  - op basis van vrijwilligheid en rekening houdend met werkdruk - met alle procespartijen, OM-medewerkers, de medezeggenschap en waar nodig anderen.

Algemeen adres

Wilhelminaplein 100-125 
3072 AK Rotterdam

Postbus 50956 
3007 BT Rotterdam

Tel: 088 - 699 2100

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur bellen met de medewerkers van het KCC. Door de coronamaatregelen en beperktere inzet van KCC-medewerkers kunnen de telefonische wachttijden helaas oplopen. Wij verzoeken u dan ook om uw vragen vooral per mail te stellen via: kccrotterdam@om.nl  

Informatiepunt Slachtoffers (IPS)

Postbus 50956 
3007 BT Rotterdam

Tel: 088 - 699 2180
Mail: ipsrotterdam@om.nl

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur bellen met de medewerkers van het IPS.

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen via het algemene postadres t.a.v. de Afdeling Beleid & Strategie (o.v.v. WOB-verzoek)

Kaart

OM Rotterdam

Wilhelminaplein 100-125  3072 AK Rotterdam