Contact OM Rotterdam

Algemeen adres

Wilhelminaplein 100-125 
3072 AK Rotterdam

Postbus 50956 
3007 BT Rotterdam

Tel: 088 - 699 2100

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur bellen met de medewerkers van het KCC. U kunt uw vragen ook per email stellen via: kccrotterdam@om.nl  

Persvoorlichting

De woordvoerders van het arrondissementsparket Rotterdam zijn uitsluitend voor pers bereikbaar via onderstaand telefoonnummer en email-adres. Buiten kantoortijden zijn de woordvoerders ook in dringende gevallen bereikbaar via onderstaand nummer. 

  • Mark van der Wel
  • Iris Pluim
  • Tim Steen

Telefoonnummer: 088 - 699 2102
E-mail: pers.rotterdam@om.nl

Social media

Informatiepunt Slachtoffers (IPS)

Postbus 50956 
3007 BT Rotterdam

Tel: 088 - 699 2180
Mail: ipsrotterdam@om.nl

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur bellen met de medewerkers van het IPS.

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Rotterdam

Wilhelminaplein 100-125  3072 AK Rotterdam