Contact OM Zeeland-West-Brabant

Hoofdvestiging Breda

bezoekadres:

Stationslaan 14 
4815 GW Breda

Tel: 088-699 2200
E-mail: zeeland-west-brabant@om.nl
Postadres: Postbus 90112 
4800 RA Breda

Hoofdofficier van Justitie: mr. M.B.G. (Mariëtte) Bode

Personeel en organisatie

OM Zeeland-West-Brabant
Personeelscluster
t.a.v. mw. J. Thomassen
Postbus 90112 
4800 RA Breda

Informatiepunt Slachtoffers Zeeland-West-Brabant

Postbus 90112 
4800 RA Breda 
tel: 088-699 2288 (maandag tot en met vrijdag 9 - 16 uur)

Email: ipszwb@om.nl

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Zeeland-West-Brabant

Stationslaan 14 4815 GW Breda