Contact OM Zeeland-West-Brabant

Hoofdvestiging Breda

bezoekadres:

Stationslaan 14 
4815 GW Breda

Tel: 088-699 2200
E-mail: zeeland-west-brabant@om.nl
Postadres: Postbus 90112 
4800 RA Breda

Hoofdofficier van Justitie: Mr J.M. (Margreet) Fröberg

Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie:  Mr. drs.  J.A.C. (Jeroen) van Berkel

Personeel en organisatie

OM Zeeland-West-Brabant
Personeelscluster
t.a.v. mw. J. Thomassen
Postbus 90112 
4800 RA Breda

Informatiepunt Slachtoffers Zeeland-West-Brabant

Postbus 90112 
4800 RA Breda 
tel: 088-699 2288 (maandag tot en met vrijdag 9 - 16 uur)

Email: ipszwb@om.nl

Middelburg: Veiligheidshuis Zeeland

(nieuw adres per 1 juli 2020)

Vrijlandstraat 33b
4337 EA Middelburg

Tel: 0118-420410
Fax: 0118-420411

Breda: Veiligheidshuis Breda

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DK Breda

Tel: 076-5298200 


Tilburg: Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg

Spoorlaan 448 
5038 CH Tilburg

Postbus 16 
5000 AA Tilburg

Tel: 013 - 5498430 
Tel: 013 - 5498431

Bergen op Zoom: Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten

Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
Peter Vineloolaan 4
4611 AN BERGEN OP ZOOM

Postbus 806
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Telefoonnummer: 0164 - 272000

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen via het algemene postadres t.a.v. de Afdeling Beleid & Strategie (o.v.v. WOB-verzoek)

Kaart

OM Zeeland-West-Brabant

Stationslaan 14 4815 GW Breda