Contact OM Zeeland-West-Brabant

Hoofdvestiging Breda

bezoekadres:

Stationslaan 14 
4815 GW Breda

Tel: 088-699 2200
E-mail: zeeland-west-brabant@om.nl
Postadres: Postbus 90112 
4800 RA Breda

Hoofdofficier van Justitie: Mr J.M. (Margreet) Fröberg

Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie:  Mr. drs.  J.A.C. (Jeroen) van Berkel

Personeel en organisatie

OM Zeeland-West-Brabant
Personeelscluster
t.a.v. mw. J. Thomassen
Postbus 90112 
4800 RA Breda

Informatiepunt Slachtoffers Zeeland-West-Brabant

Postbus 90112 
4800 RA Breda 
tel: 088-699 2288 (maandag tot en met vrijdag 9 - 16 uur)

Email: ipszwb@om.nl

Middelburg: Veiligheidshuis Zeeland

(nieuw adres per 1 juli 2020)

Vrijlandstraat 33b
4337 EA Middelburg

Tel: 0118-420410
Fax: 0118-420411

Breda: Veiligheidshuis Breda

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DK Breda

Tel: 076-5298200 


Tilburg: Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg

Spoorlaan 448 
5038 CH Tilburg

Postbus 16 
5000 AA Tilburg

Tel: 013 - 5498430 
Tel: 013 - 5498431

Bergen op Zoom: Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten

Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
Peter Vineloolaan 4
4611 AN BERGEN OP ZOOM

Postbus 806
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Telefoonnummer: 0164 - 272000

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Zeeland-West-Brabant

Stationslaan 14 4815 GW Breda