In kader van de privacy worden verder geen mededelingen gedaan door politie en OM.

Twee Bredanaars stonden vandaag terecht voor de rechter in Breda vanwege het op grote schaal kweken van hennep, diefstal van energie en witwassen van de opbrengst. De mannen hoorden 24 maanden gevangenisstraf eisen en verbeurdverklaring van alle panden die zij met behulp van hun illegale winsten hebben gekocht.

De illegale winsten zullen daarnaast in een ontnemingszitting nog aan de orde komen. Op panden, contant geld, bankrekeningen en luxegoederen is beslag gelegd.

Patroon van kweken en kopen

De twee mannen zouden tussen 2002 en 2014 telkens meer panden hebben aangekocht met de opbrengsten van de georganiseerde hennepkweek en in een aantal panden ook weer kwekerijen hebben opgezet. De kwekerijen met honderden planten zijn op verschillende momenten ontdekt in onder andere panden in (dichtbevolkte) woonwijken in Breda. Zo zouden 18 lokaties in hun bezit zijn gekomen. De hennepplanten werden veelal met illegaal afgetapte stroom gekweekt.

Ondermijning

De zelfverrijking van de mannen die op indirecte afstand bleven van de kwekerijen schaadt de maatschappij. Op sommige locaties werd zelfs én illegaal stroom afgetapt én de electriciteitskosten doorbelast aan onderhuurders, vaak studenten die vlak naast de kwekerijen sliepen. Naast het gevaar voor de bewoners en buurt zijn elektriciteitsleveranciers gedupeerd en de maatschappij ernstig ondermijnd.

Katvangers

De mannen van 51 en 55 jaar lieten anderen hand en spandiensten verrichten. Ook werden huurcontracten op naam van katvangers gezet en werd gedaan alsof deze huurder huur betaalden. Zo bleven de Bredanaars lange tijd uit beeld. Nadat zij een aantal panden hadden gekocht hebben zij bij meerdere banken hypotheken verkregen om nog meer panden aan te schaffen. Daarbij werden de met illegale winst aangekochte panden en gefingeerde huurbetalingen als onderpand gebruikt. Hun criminele bezit vertegenwoordigd inmiddels een waarde van meer dan twee en een half miljoen euro, en is door de beslaglegging gefixeerd tot de rechtbank er uitspraak over doet.