OM seponeert aangifte verkiezingsfraude Lepelstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen strafvervolging in te stellen naar aanleiding van een aangifte van verkiezingsfraude bij een stembureau in Lepelstraat.

Bij het bureau ‘t Weike werden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 twee uitgebrachte stemmen minder geteld dan het aantal stembiljetten. Het proces verbaal van het stembureau werd vervolgens foutief ingevuld door de voorzitter van het stembureau om het administratief toch kloppend te maken. Het OM ziet dit als valsheid in geschrift. De kiezers in de gemeente Bergen op Zoom mogen er vanuit gaan dat verkiezingen volgens de juiste procedures en met de nodige zorgvuldigheid worden verricht. De voorzitter is hier verantwoordelijk voor. De kwestie heeft in de gemeente Bergen op Zoom tot een hertelling geleid van de uitgebrachte stemmen.

Meerdere overwegingen leidde tot de sepotbeslissing. De voorzitter betuigde spijt en had niet de intentie om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, de verkiezingsuitslag is ook niet beïnvloed geweest en de verdachte is niet eerder in aanraking geweest met politie en justitie. Bovendien zal de man uit Bergen op Zoom geen rol hebben bij komende verkiezingen in zijn gemeente.

De betrokkenen, de voormalige voorzitter van het stembureau en de burgemeester, zijn op de hoogte gesteld van de beslissing van het OM.