OM sluit onderzoek naar dood arrestant Goes

De Rijksrecherche en het OM hebben het onderzoek afgerond naar de doodsoorzaak van een 30-jarige man in Goes.  Uit uitgebreid forensisch en toxicologisch onderzoek is niet vast komen te staan waaraan de man vorig jaar overleed. Wel wordt uitgesloten dat het iets te maken zou hebben met het optreden van de politie. De betrokkenen zijn geïnformeerd door de officier van justitie.

Op zaterdag 20 augustus 2016 kwam in de namiddag bij de politie de melding binnen dat er een naakte man in de Beukenstraat in Goes liep die mensen aan zou spreken. Ter plaatse troffen twee agenten een ontklede man aan die doelloos heen en weer over straat liep. De man zou een starende en holle blik hebben en mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, zo schatte de politie in. Toen de politie hem benaderde trok hij zijn kleding weer aan, maar maakte een verwilderde indruk en reageerde niet op vragen. Hij bleef afwisselend lopen en rennen op blote voeten en maakte geluiden. Eén van de agenten bleef te voet achter de man aan gaan terwijl de andere agent het dienstvoertuig ging halen en om assistentie vroeg.

Pepperspray

De agente te voet trof de man in een brandgang die hij was in gerend. Omdat zij op dat moment alleen was, nam ze uit voorzorg pepperspray in de hand. De man werd gewaarschuwd maar reageerde niet en rende opnieuw weg. De agente trachtte hem tijdens de achtervolging vast te pakken en kreeg hierbij hulp van een burger. Er ontstond een worsteling  waarbij de 30-jarige man met pepperspray in het gezicht werd gespoten. Hij ging er opnieuw vandoor en rende richting de tweede agent die ter plaatse was gekomen. Ook hij nam pepperspray ter hand en overwoog de man te tackelen. Hij deed dit niet om letsel te voorkomen.

Geen hartslag

De verwarde man struikelde kort daarna en kwam ten val. Hij belandde op zijn buik en de agenten probeerden hem onder controle te krijgen, waarbij zij opnieuw hulp kregen van een burger. De man bleef zich verzetten en sloeg en schopte om zich heen. Een knie in de rug en op het achterwerk had niet het gewenste effect. Omdat ze hem niet onder controle kregen, trok een van de agenten zijn hoofd rustig naar achteren zodat de man zijn armen spreidde. Het lukte daarna wederom met hulp van de burger om de man te boeien. De man werd daarna snel rustig. Te rustig volgens de agenten. In moeilijk verstaanbaar Nederlands gaf de man aan geen lucht te krijgen. Hij werd op zijn zij gedraaid om het hem makkelijker te maken en ondertussen werd een ambulance opgeroepen. Toen de man weer met zijn benen begon te bewegen leek hij zich op te laden om weer in verzet te komen; Hij werd gekeerd op zijn buik. In afwachting van de ambulance bleven ze hem aanspreken en controleerden ze herhaaldelijk zijn pols en voelden een hartslag. De paramedici waren binnen enkele minuten ter plaatse. Zij constateerden dat hij niet reageerde en dat er schuim uit zijn mond kwam. De handboeien werden afgedaan en reanimatie werd gestart. Het lukte echter niet om een hartslag op gang te brengen.

Rijksrechercheonderzoek

Omdat de man overleed na optreden door de politie volgde, zoals dat gebruikelijk is, een onderzoek door de Rijksrecherche en door een andere eenheid, in dit geval de politie Rotterdam. Sectie en aanvullend toxicologisch onderzoek gaven helaas geen duidelijke doodsoorzaak. De betrokken agenten en getuigen werden gehoord. De twee burgers die assistentie verleenden aan de politie gaven beiden aan dat er geen buitensporig geweld is gebruikt. Een buurtbewoner gaf aan dat alles in haar ogen rustig verliep. De verklaringen die de agenten en de getuigen gaven, komen overeen.  In het gehele onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat agenten buitenproportioneel geweld hebben gebruikt. Het OM sluit het onderzoek.