Prof. dr. mr. M (Rinus) Otte

Prof. dr. mr. M (Rinus) Otte

Functie
Procureur-generaal

Rinus Otte houdt zich bezig met de (strafvorderlijke) procesinrichting van het OM.

Aandachtsgebieden:

 • Executie, executieketen en uitvoering strafrechtelijke beslissingen
 • Gevoelige zaken (Straffen & Beschermen/executiefase)
 • Slachtoffers in het strafrecht
 • Zeden, jeugd, gezin en huiselijk geweld
 • Geestelijke en forensische zorg in het strafrecht, waaronder TBS
 • Reclassering
 • Vreemdelingen in het Strafrecht (VRIS)
 • Medisch
 • Euthanasie
 • Discriminatie
 • Drugs, lokaal veiligheidsbeleid
 • Verkeer
 • Luchtvaart
 • Veilige Publieke Taak (VPT)
 • Ketensamenwerking en overleg met de Rechtspraak
 • Beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen
 • Wetgeving en wetgevingsadviezen
 • Wetenschap en Strafvordering
 • Onderzoeksradar
 • Invoering nieuw Wetboek van Strafvordering
 • Opleidingen (waaronder SSR) en vakontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling
 • Dienstverlening OM 
 • Beslag
 • Project Portfoliomanagement

Gegevens loopbaan

Geboortedatum: 14 maart 1961

1988 - heden: Wetenschappelijk medewerker Universiteiten van Tilburg en Groningen, vakgroep straf(proces)recht

Sinds 1999: hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2005 op de leerstoel Verkeersrecht en verkeerskunde bij de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie; sinds 2009 op de leerstoel Organisatie van de Rechtspleging

1995 -1998: Rechter te Assen en senior raadadviseur Ministerie van Justitie

1998 - 2015: raadsheer en later vice-president bij verschillende gerechtshoven

augustus 2015 - februari 2016: adviseur College van procureurs-generaal

Vanaf 1 maart 2016 lid van het College van procureurs-generaal