College van procureurs-generaal

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

Het College van procureurs-generaal bestaat uit Rinus Otte, Guus Schram, Sue Preenen en Frederieke Damme.

Zie ook

 Prioriteiten van het College van Procureurs-Generaal 2023-2026

Op 9 september 2022 treedt een nieuw Reglement van Orde van het College in werking. Dit vervangt het reglement dat nog uit 1999 stamt. Zie ook de officiële bekendmaking in de Staatscourant. 

Interview met het College in Opportuun nr. 4 2021: 'Wat we doen, moeten we zichtbaar doen'