College van procureurs-generaal

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

Het College van procureurs-generaal bestaat op dit moment uit Gerrit van der Burg, Theo Hofstee, Rinus Otte. Daarnaast is er een vacature.

Zie ook

Interview met het College in Opportuun nr. 4 2021: 'Wat we doen, moeten we zichtbaar doen'