College van procureurs-generaal

De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden.
Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

Het College van procureurs-generaal bestaat uit Gerrit van der Burg, Theo Hofstee, Rinus Otte en Marjolein ten Kroode.

Foto: van links naar rechts:

Gerrit van der Burg
Theo Hofstee
Rinus Otte
Marjolein ten Kroode