OM eist voorwaardelijke geldboetes tegen weigerende belastingplichtigen

Vandaag stonden in de rechtbank Breda in elf zaken verdachten terecht voor soortgelijke strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt deze verdachten het opzettelijk niet verstrekken van bepaalde inlichtingen en bankinformatie waar de Belastingdienst hen om gevraagd had om tot een juiste belastingheffing te komen. Het OM eiste in alle zaken voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro. Elke belastingplichtige is verplicht de Belastingdienst desgevraagd informatie die relevant is voor de belastingheffing te verstrekken.

Geen informatie verstrekt aan Belastingdienst

De Belastingdienst heeft deze groep belastingplichtigen de afgelopen jaren meerdere malen gevraagd informatie te verstrekken over bepaalde buitenlandse bankrekeningen. Zij bleven structureel weigeren om de gevraagde informatie en documenten te verstrekken.

Gevolgen opzettelijk weigeren belastingaangifte

De officier van justitie: “Voor een goede werking van het Nederlandse belastingstelsel is het essentieel dat de Belastingdienst uit kan gaan van informatie die de belastingplichtige hoort te verstrekken. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting is strafbaar wanneer dit opzettelijk gebeurt. Een groep van belastingplichtigen meent dat er andere regels voor hen gelden. Deze strafzaak beoogt hen duidelijk te maken dat dat niet zo is. De straf is wat het OM betreft dus niet zozeer gericht op vergelding, maar juist op herstel en preventie. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er aan informatie verzoeken van de Belastingdienst meegewerkt dient te worden.”

Voorwaardelijke geldboetes

In de elf zaken die vandaag tijdens de zitting behandeld werden, zijn voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro geëist met als doel dat de verdachten alsnog de gevraagde informatie aan de Belastingdienst zullen verstrekken zodat de Belastingdienst kan zorgdragen voor een correcte belastingheffing.