OM eist geldboete na dodelijk arbeidsongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch een geldboete van 20.000 euro geëist tegen een vrachtwagentransportbedrijf wegens overtreding van de Arbowet en het Arbobesluit. In 2020 raakte een man tijdens zijn werk in een loods in de gemeente Steenbergen ernstig gewond na een val van grote hoogte. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

Een defecte overheaddeur

Op 20 februari 2020 werkte het slachtoffer in een loods van een vrachtwagentransportbedrijf. Een overheaddeur die handmatig bediend hoorde te worden, was defect. De overheaddeur ging niet meer dicht nadat er tegenaan was gereden en een geleidewieltje los kwam te zitten. Het slachtoffer wilde de deur die bewuste dag openen vanwege werkzaamheden die gedaan moesten worden aan een vrachtwagen. Hij wilde de deur openen door van binnenuit met een ladder bovenop de deuropening te klimmen. Het slachtoffer viel vervolgens van een hoogte van 4,5 meter naar beneden en overleed de volgende dag.    

Arbowet en -besluit

Het vrachtwagentransportbedrijf heeft op een aantal punten niet voldaan aan de zorgplicht die volgt uit de Arbowet en het Arbobesluit. Arbeidsplaatsen moeten veilig en toegankelijk zijn en veilig kunnen worden verlaten. Ook wordt het bedrijf verweten dat er geen volledige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en Plan van Aanpak aanwezig was. Inmiddels zijn er nieuwe overheaddeuren geplaatst in de loods. En heeft het bedrijf daarnaast veiligheidsmaatregelen genomen.

Gekwalificeerd als veiligheidsmisdrijf

“Er kan worden gesteld dat hoewel het vrachtwagentransportbedrijf en haar medewerkers niemand in het bijzonder schade wilden toebrengen, ze door de manier waarop er gewerkt werd wisten of hadden kunnen weten dat iemand schade kon oplopen. Dat risico hebben ze welbewust gecreëerd en aanvaard en derhalve daarmee de eventuele gevolgen ook op de koop toegenomen. Immers, het bedrijf had wetenschap van de staat van de niet werkende overheaddeur en kon bedenken welke consequenties dit kon hebben voor de dagelijkse werkzaamheden en met die kennis is niets of in ieder geval onvoldoende gedaan. Daarmee neem je als werkgever je verantwoordelijk niet of onvoldoende, waardoor een onveilige situatie ontstaat met alle gevolgen van dien als het dan ook daadwerkelijk mis gaat. Een incident als dit die zich in de onderhavige zaak heeft voorgedaan kan en mag dan ook niet worden beschouwd als een ongeval, als iets wat je overkomt en waar niemand iets aan kan doen. Incidenten als deze dienen te worden gekwalificeerd als veiligheidsmisdrijven en verdienen een bijbehorende aanpak en bestraffing.”

Het OM vindt daarom een geldboete van 20.000 euro voor het transportbedrijf op zijn plaats.