Straffen geëist in onderzoek naar handel in consumptie eieren met salmonella besmetting

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak waarbij met salmonella besmette eieren als consumptie eieren zijn verkocht met zeer ernstige gevolgen. In juni 2017 overleed een man van 22 jaar (slachtoffer) na een heftig ziekteverloop aan het falen van meerdere organen door een ernstige bloedvergiftiging. Hij bleek te lijden aan een salmonellabesmetting veroorzaakt door het eten van met salmonella besmette eieren bereid voedsel. Deze salmonellabesmetting was zeer waarschijnlijk de oorzaak van de bloedvergiftiging. Drie verdachten moesten zich vandaag verantwoorden voor de rechter. Het OM verwijt hen (twee natuurlijke personen en één rechtspersoon) met salmonella besmette eieren als consumptie eieren te hebben verkocht terwijl zij wisten van de besmetting en de schadelijkheid hiervan voor de volksgezondheid.

Na een barbecue feestje in Duitsland in juni 2017, werden acht van de elf feestgangers ziek door een salmonellabesmetting. De later overleden jongeman was één van hen. Onderzoek wees uit dat de in het voedsel gebruikte eieren met Salmonella besmet waren. De eieren bleken aangeschaft bij een supermarkt in Duitsland en afkomstig van het pluimveebedrijf dat zich vandaag voor de rechter moet verantwoorden.

30.000 salmonellabesmettingen per jaar

In Nederland hebben naar schatting elk jaar ongeveer 30.000 mensen een acute maag-darminfectie door salmonella. Niet iedereen die besmet is met salmonella wordt ernstig ziek. De klachten bestaan meestal uit diarree, buikkrampen, misselijkheid en braken en gaan na drie tot zeven dagen vanzelf voorbij. Bij minder dan 5% van de besmettingen kan salmonella zich uitbreiden naar de bloedbaan. Dit kan veel ernstigere ziektebeelden opleveren zoals bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en urineweginfecties. Bij een dergelijk ziekteverloop is het risico op overlijden zeer reëel aanwezig. Deze zaak bewijst eens te meer dat het consumeren van met salmonella besmette eieren levensgevaarlijk kan zijn. Door de strenge (Europese) regelgeving, onder andere rondom de productie en handel in eieren, is mogelijke besmetting fors teruggedrongen. Dit geeft het belang van het goed volgen van alle procedures rondom de productie van eieren weer.

Registratie bij besmetting

In Nederland vindt de registratie rondom salmonella op pluimveebedrijven plaats in de database KIPnet. Als er in KIPnet een positieve salmonellatest wordt geregistreerd, gaat er automatisch een melding naar de NVWA zodat deze de risico’s voor de volksgezondheid kan inschatten en inperken. Los van deze registraties dient de pluimveehouder bij positieve salmonella uitslag ook altijd zelf contact te leggen met de NVWA hierover.

Positieve testresultaten niet geregistreerd en niet gemeld

Strafrechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een tweetal positieve testresultaten van het betreffende pluimveebedrijf niet zijn gemeld aan de NVWA en niet zijn geregistreerd in KIPnet. Er zou al sinds juni 2016 een salmonellabesmetting in een van de stallen van het pluimveebedrijf zijn. Door het niet melden aan de NVWA en het niet registreren in KIPnet is deze salmonella besmetting niet bekend geworden. Hierdoor was het voor verdachten mogelijk de eieren te verkopen en af te leveren als consumptie eieren terwijl ze mogelijk besmet waren met salmonella. Besmette eieren leveren als consumptie eieren een gevaar op voor de volksgezondheid, ze hadden daarom alleen als industrie eieren mogen worden verkocht. Consumptie eieren zijn duurder dan industrie eieren en leveren dus meer op. Een salmonella besmetting in de stal en op de eieren levert een forse financiële schade op voor een pluimveehouder. In deze zaak zou het de pluimveehouder ongeveer tussen de 11.700 euro en 20.200 euro per maand hebben gescheeld in zijn omzet.

Ernst van de feiten

Verdachten ontkennen van de besmetting te hebben geweten, maar op basis van diverse omstandigheden die uit het onderzoek zijn gebleken kan worden vastgesteld dat zij wel degelijk hebben geweten van de besmetting.

De officier rekent het verdachten zeer zwaar aan dat zij zo achteloos zijn omgegaan met de belangrijke regels omtrent de salmonella monitoring en dat zij voor eigen gewin onverantwoorde risico’s hebben genomen met de volksgezondheid. “In geval van salmonellabesmetting worden mensen ziek en kunnen mensen komen te overlijden door een dergelijke besmetting, dit terwijl door goede monitoring dergelijke besmettingen en gevolgen heel goed kunnen worden voorkomen, zodat mensen zonder zorgen of lichamelijke klachten een eitje kunnen eten.”, aldus de officier.

Tegen de bestuurder en de bedrijfsleider eist zij eenzelfde strafeis. “Weliswaar hebben zij een verschillende rol in deze kwestie, maar is hun beider rol even cruciaal en van even groot gewicht in het geheel zodat ik het passend vind om hen beide eenzelfde straf op te laten leggen. “ Beiden hoorden een strafeis van 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen. Tegen het pluimveebedrijf eist de officier een geldboete van 140.000 euro.


De rechtbank doet op 25 mei Uitspraak.