Boete van 750.000 euro voor scheepsbrandstof met een te hoog chloorgehalte

Een in de Amsterdamse haven werkzame brandstoffenhandelaar (bedrijf) betaalt het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 750.000 euro en 1.250.000 euro ter ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel voor het overtreden van het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (Bohb). Dit besluit verbiedt het samenstellen van brandstoffen met behulp van stoffen met een chloorgehalte (gehalte aan organische halogeenverbindingen) hoger dan 50 mg/kg.

Het bedrijf in kwestie gebruikte in 2018/2019 bij het samenstellen (blenden) van brandstof voor zeeschepen (stookolie) een stof met een te hoog chloorgehalte. Het ging daarbij om een uit Duitsland geïmporteerde stof. In de periode van december 2017 tot en met mei 2019 heeft het bedrijf in totaal ruim 13.000 ton van deze stof toegepast.

Nadat deze overtredingen door onderzoek van de milieurecherche (Nationale Politie, Landelijke Eenheid, Dienst Infra) aan het licht waren gekomen, heeft het managementteam maatregelen getroffen om nieuwe overtredingen te voorkomen.

Er gelden strenge eisen met betrekking tot het gehalte aan organische halogeenverbindingen in brandstoffen om bij gebruik van die brandstoffen emissies van voor mens en milieu zeer schadelijke dioxines tegen te gaan.