Strafbeschikking van 20.000 euro voor dodelijk ongeval in Schiedam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd aan Nico S. wegens dood door schuld. Op 5 januari 2021 overleed een man van 37 jaar oud na een noodlottig ongeval bij het opruimen van een oliebollenkraam op de Koemarkt in Schiedam. Nico S. wordt verweten een verkeerde werkwijze en verkeerde arbeidsmiddelen (drie krikken) te hebben gebruikt, waardoor het slachtoffer dodelijk bekneld is geraakt.

Dodelijk ongeval

Het slachtoffer was op 5 januari 2021 aanwezig op de Koemarkt om Nico S. te helpen met het opruimen van een oliebollenkraam. Samen met twee andere mannen bracht het slachtoffer, onder aanwijzingen van Nico S., de oliebollenkraam met ieder één krik omhoog, om de wielen weer onder de kraam te monteren. Tijdens het opkrikken kantelde de kraam, terwijl het slachtoffer zich gedeeltelijk onder het voertuig bevond. De kraam schoof vervolgens opzij, waardoor het slachtoffer dodelijk getroffen/beklemd is geraakt.

Onjuiste maatregelen

Het OM verwijt Nico S. de verkeerde werkwijze en –middelen te hebben gebruikt. Ook had hij niet de juiste maatregelen getroffen om te voorkomen dat de oliebollenkraam zou kantelen. Iets wat wel onder zijn verantwoordelijkheid valt, als exploitant van de kraam. Het gevaar van de werkwijze en het gebruik van de krikken was volgens het OM voorzienbaar en het ongeluk daarmee vermijdbaar. Nico S. wordt dood door schuld verweten, wegens onvoorzichtig en onzorgvuldig handelen.

Strafbeschikking

Nico S. en zijn verzekeraar hebben zijn aansprakelijkheid naar de nabestaanden toe erkend. Er zal een definitieve schaderegeling worden getroffen. Het OM houdt in de strafbepaling rekening met het tragische en ongewilde karakter van dit dodelijke ongeval en met de redelijkerwijs te verwachten schaderegeling. Het OM legt een strafbeschikking van 20.000 euro op.