Update omvangrijke beleggingsfraude

OM verwacht vermogen gedupeerden niet te kunnen veiligstellen
Inzet middelen Mugan Markets geen effect


Op 23 augustus jl. berichtte de FIOD over een strafrechtelijk onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude dat zich richt op Best Choice, Airfeet B.V. en Xerof B.V. en diens bestuurders. Zij maakten gebruik van een (trade) platform met de naam Mugan Markets. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht het door gedupeerden ingelegde vermogen niet te kunnen veilig stellen.

Inzet middelen richting Mugan Markets geen effect

In dit onderzoek is het leggen van beslag een prioriteit. De FIOD en het OM hebben hiervoor inmiddels de nodige strafrechtelijk beschikbare middelen ingezet. Helaas heeft tot nu toe de inzet van deze middelen richting Mugan Markets geen effect gehad. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt vermogen bij Mugan Markets veilig te stellen. De verwachting van het OM is dat deze situatie niet zal veranderen.    
 

Slachtofferhulp

Het OM begrijpt dat dit bericht een groot ongemak teweegbrengt bij de betrokkenen. Mogelijk gedupeerden kunnen voor ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak terecht bij Slachtofferhulp.

 

Fraudemeldpunt

Gedupeerden die contact hebben gezocht met het fraudemeldpunt van de FIOD kunnen binnenkort reactie verwachten.