Straf geëist voor ritueel slachten van schapen zonder bedwelming

Gisteren behandelde de rechtbank Midden-Nederland een zaak met betrekking tot ritueel slachten van schapen buiten een slachthuis en zonder voorafgaande bedwelming. Eén verdachte man moest zich voor de rechter verantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) verrichtte hij handelingen zoals het fixeren van de te slachten schapen, het afstropen van de huid en het verwijderen van de ingewanden. Het enige wat verdachte volgens het OM niet deed was het aanbrengen van de halssnede. Dat mag volgens de rites alleen een moslim doen. Het OM eist een maximale taakstraf en een geldboete tegen de verdachte.

Slachtplaats was een bende; vleeshaken met spinrag, bloed liep over de grond

Ritueel slachten zonder voorafgaande bedwelming mag in een slachthuis. Vooraf wordt de gezondheid van het dier beoordeeld zodat kopers van het vlees weten dat het dier gezond is. Slachten gebeurt vervolgens door een persoon die daarvoor speciaal is opgeleid. Als het dier langer dan 40 seconden na het aansnijden nog bij bewustzijn is, moet het dier direct bedwelmd worden. Dat is een eis van dierenwelzijn.  

In een slachthuis is de omgeving hygiënisch. Dat was volgens de officier bij de verdachte in de stal bepaald niet het geval. “De slachtplaats was een bende met smerige tegels op de wanden. De vleeshaken zaten onder het spinrag, bloed liep over de grond een goot in richting de gierkelder. Er stonden open kasten met diergeneesmiddelen en direct voor de deur van de betreffende stal lag water dat afstroomde van een mesthoop.”, aldus de officier. Naast het feit dat verdachte ritueel slachtte bleken er 15 kadavers van schapen, onafgedekt, op het erf te liggen. Zo kunnen vogels, knaagdieren, honden en katten bij de kadavers en zo verspreiden zich ziektes. Ook het meegeven van slachtafval aan je klanten is vanuit het oogpunt van hygiëne niet aanvaardbaar. Verdachte gaf slachtafval mee aan zijn cliënten in plaats van dat op de juiste wijze te laten verwerken. Slachtafval is in een vuilniszak een paar kilometer van de boerderij van verdachte gevonden en een klant gaf aan dat hij het slachtafval in een ondergrondse container bij zijn flat had gedeponeerd. Ook dat is ongewenst met het oog op ziektes.

Schaapjes op het droge

Volgens de officier wist verdachte heel goed dat wat hij doet niet mag. Wat de financiële situatie van verdachte betreft, kan volgens het OM geconstateerd worden dat verdachte zijn schaapjes op het droge heeft. Verdachte liet zich voor de schapen contant betalen. De ervaring leert dat over illegale activiteiten meestal geen belasting wordt betaald. Schapenvlees kost de consument in de reguliere handel tussen de 10 en de 12 euro per kilo. Het gewicht van een heel schaap ligt tussen de 20 en 30 kilo. Op de dag van de doorzoeking bleken twee schapen geslacht en een derde koper was toen niet of nog niet gearriveerd. Volgens de officier was het niet een eenmalige handelwijze. Verdachte verdiende er volgens het OM goed aan.

Straf

De Economische Politierechter van de Rechtbank Midden-Nederland veroordeelde verdachte tot een geldboete van 30.000 euro en een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een verbeurdverklaring van de slachtmiddelen.