Conclusie Advocaat-Generaal in lijn met standpunten OM

Vandaag is de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad met een conclusie gekomen n.a.v. prejudiciële vragen die op 5 september 2023 door de civiele kamer van het gerechtshof Den Bosch zijn gesteld aan de Hoge Raad.

Advocatuur en OM standpunten ingebracht

Deze vragen gingen over de omgang met het verschoningsrecht in strafrechtelijke onderzoeken door het Openbaar Ministerie (OM). Zowel de advocatuur als het OM hebben standpunten ingebracht over de gestelde prejudiciële vragen. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft zijn visie gegeven op de gestelde prejudiciële vragen waarbij ook de ingebrachte standpunten van OM en advocatuur zijn betrokken.

Rechter-commissaris in de toekomst een grotere rol

De conclusie van de Advocaat-Generaal is in lijn met het standpunt dat het OM heeft aangedragen in deze procedure. Het OM is positief dat de Advocaat-Generaal de uitleg van het Openbaar Ministerie over de huidige wettelijke regeling onderschrijft. De Advocaat-Generaal geeft aan dat de rechter-commissaris in de toekomst een grotere rol moet hebben in de procedure. Het OM deelt deze opvatting. We zullen de conclusie nog nader bestuderen en bezien of er nog aanleiding is voor een inhoudelijke schriftelijke reactie aan de Hoge Raad.

Mee veranderen met de tijd

“Doordat steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen, is de praktijk van het verschoningsrecht anders dan toen de wet werd ingevoerd. We moeten mee veranderen met de tijd. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, de advocatuur, opsporingsdiensten en de rechtspraak. Gesprekken om procedures te verbeteren worden binnen de strafrechtketen al gevoerd. Het is nu vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt van de Hoge Raad over het juridische kader”, aldus Hoofdofficier Michiel Zwinkels (portefeuillehouder verschoningsrecht).

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.