Landelijk Parket

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime. Deze ernstige, vaak onzichtbare, vormen van criminaliteit zijn ontwrichtend voor onze samenleving. Ze vragen om een slimme en innovatieve aanpak in samenwerking met partners binnen en buiten het OM.

Het Landelijk Parket bundelt daarom haar krachten met partijen als de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere bijzondere opsporingsdiensten, het openbaar bestuur, de Belastingdienst en private partijen om deze ernstige vormen van criminaliteit tegen te gaan.

De leiding van het Landelijk Parket bestaat uit:

hoofdofficier van justitie mr. J.J.A. Lucas
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie mr. J.J. de Smet-Dierckx