Jarenlange celstraffen in groot internationaal drugsproces

De rechtbank Rotterdam heeft vanmiddag forse gevangenisstraffen opgelegd aan verdachten in een groot internationaal drugsproces. De rechtbank vonniste gevangenisstraffen van 9, 8, 7 en 4 jaar tegen de mannelijke verdachten uit Spijkenisse, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Bergen op Zoom en Naaldwijk. De dochters van de Spijkenisser en de ex-partner van hem en een andere verdachte zijn veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie is overwegend tevreden met deze vonnissen, waarin de ernst van de misdrijven doorklinkt.

Crimineel samenwerkingsverband

Vier van de mannen zijn veroordeeld voor deelneming aan een crimineel samenwerkingsverband (csv) dat zich bezighield met drugsinvoer, omkoping, witwassen en afpersing. Eén van de mannen is vrijgesproken van deelname aan het csv. Hij is wel veroordeeld voor het medeplegen van de invoer van 40 kilo cocaïne.

De rechtbank veroordeelde drie van deze verdachten bovendien voor het medeplegen van de invoer van de 171 kilo cocaïne. De rechtbank achtte voor twee van hen ook bewezen verklaard dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan het uitlokken van een poging tot afpersing. In één geval, een ambtenaar van de belastingdienst, is volgens de rechtbank bovendien schending van het ambtsgeheim bewezen verklaard. De rechtbank in haar vonnis: ‘De verdachte heeft zijn ambtelijke positie ingezet om zware, georganiseerde criminaliteit te faciliteren.’

Stevig signaal

Het OM is de mening toegedaan dat er een stevig signaal moet uitgaan naar degenen die zich bezig houden met de georganiseerde invoer van drugs en degene die dit faciliteren. Een signaal waaruit blijkt dat georganiseerde invoer van drugs, met alle mogelijke achterliggende criminaliteit, niet wordt geaccepteerd. Dat signaal heeft het OM ook laten doorklinken in haar strafeisen onlangs, op 16 januari en 24 januari 2020. Het OM is tevreden dat ook de rechtbank blijkens haar vonnissen zwaar tilt aan de aard en omvang van de gepleegde misdrijven.