Strafeisen tot 84 maanden in onderzoek synthetische drugs

Een goed draaiend lachgasbedrijfje, van meer of anders was volgens een van de zes verdachten in een synthetisch drugsonderzoek geen sprake. De officier van justitie van het Landelijk Parket (OM) ziet dat op basis van het door het OM gepresenteerde bewijs toch heel anders: Een crimineel samenwerkingsverband in de voorbereiding en productie van synthetische drugs. Hij eiste vanmiddag voor de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch gevangenisstraffen tussen 4 maanden voorwaardelijk en 84 maanden (7 jaar) onvoorwaardelijk tegen de zes verdachten. En daar bovenop enkele werkstraffen en geldboetes tussen 5.000 en 40.000 euro, want ze deden het voor het geld, dus moeten ze het ook in de portemonnee voelen, ook om het af te leren.

De verdachten zijn mannen van 24, 28 en 30 en een 41-jarige vrouw die woonachtig zijn in Valkenswaard, een man van 34 jaar uit Reek en een man van 38 jaar uit Eindhoven.

Start onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart op basis van TCI informatie over de 28-jarige man uit Valkenswaard. Er waren meerdere signalen dat hij in de productie van synthetische drugs zou zitten. Hij werd eerder veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet, stond in contact met diverse personen met antecedenten voor de Opiumwet en verplaatste zich in dure (huur)auto’s.

Vervolgens bleek de man een telefoongesprek te voeren over de aankoop van benodigdheden voor de productie van synthetische drugs en over het gebruik van een PGP-telefoon die nog door hem voor zijn gesprekspartner moest worden geactiveerd.

Ook over zijn samenwerking met de 30-jarige man uit Valkenswaard en aansturing van de 24-jarige man uit die plaats kwam informatie. Zij bleken gebruik te maken van PGP-telefoons. De 24-jarige bleek ‘blokken’ en geld voor zijn 28-jarige plaatsgenoot moeten transporteren en in dat verband ook bestelbusjes voor hem te moeten huren. Al gauw kwamen ook de andere verdachten in beeld. De 24-jarige klaagde bij zijn 41-jarige moeder over het vele werk en de slechte betaling daarvan, terwijl hij alle risico’s liep. De vrouw en haar zoon bleken te stashen voor de 28-jarige en het duo haalde samen een bestelbus op, in de wetenschap van het doel waarmee de zoon daarin ging rijden.

Toen uiteindelijk de woning en de schuur van moeder en zoon werden doorzocht, werden daar onder meer een vuurwapen alsook resten eindproduct van synthetische drugsproductie, afval van productie en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

Een observatieteam van de politie zag dat een van de gehuurde bestelbussen uiteindelijk werd overgedragen aan de 30-jarige man uit Valkenswaard die ermee naar Reek reed. Zo kwam de lab locatie in beeld.

Blijkens cameraobservatie bleken daar behalve de dertiger, ook de mannen uit Eindhoven en Reek te laboreren. Vandaar dat ook zij zijn gedagvaard.

Voertuigen, loods, grondstoffen en hardware

Het OM verdenkt de verdachten van het in de periode van 1 mei 2019 t/m 2 september 2019 te Reek en/of Valkenswaard medeplegen van het verrichten van voorbereidingshandelingen in de zin van de Opiumwet: Het (laten) huren van voertuigen voor het vervoer van grondstoffen en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs.                                                                        

Ook het kopen, verkopen, bestellen danwel voorhanden hebben van een hoeveelheid grondstoffen en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs rekent het OM een aantal verdachten aan.

Daarnaast prijkt op de tenlastelegging de verdenking van het kopen, verkopen, bestellen danwel voorhanden hebben van hardware. Te denken valt aan ketels, gasflessen, rondbodemkolven, diepvrieskisten, gasbranders, een koeler en klemdekselvaten.

Tevens is volgens het OM sprake geweest van het (laten) huren van een loods en verrichten van werkzaamheden in die loods gericht op de productie van synthetische drugs.

Stoorzenders en vuurwapens

Voor de 24-jarige man en de 41-jarige vrouw komt daar nog bij het ter beschikking stellen van hun schuur voor de opslag van grondstoffen, chemicaliën en goederen. De 24-jarige man wordt daarnaast verdacht van het zonder vergunning tussen 1 mei 2019 en 2 september dat jaar voorhanden hebben van een of meer stoorzenders (jammers).

Het OM verdenkt vier van de verdachten uit Eindhoven, Reek en Valkenswaard voorts van het in de periode van 1 mei 2019 t/m 2 september 2019 te Reek en/of Valkenswaard medeplegen van het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van hoeveelheden MDMA. Op 19 juli 2019 hadden zij 109 liter MDMA-olie aanwezig die in beslag is genomen en vernietigd.

Een aantal van de verdachten wordt verweten dat zij een of meer vuurwapens voorhanden heeft gehad. Die waren bij doorzoekingen aangetroffen. Ook werd bij een verdachte een gaspistool met knalpatronen gevonden.

De man van 28 jaar zou met zijn rijgedrag op 10 juli 2019 gevaar en hinder hebben veroorzaakt, door onder meer gevaarlijk van alle kanten te hebben ingehaald en de maximumsnelheid van 100 km per uur met ruim 80 km te hebben overschreden. 

Grote risico’s

Het vervoeren of voorhanden hebben van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en de productie zelf brengen grote risico’s met zich mee. Niet zelden loopt het volledig uit de hand met gevaar voor ontploffing, soms middenin woonwijken of tijdens transport. Politie, Openbaar Ministerie en lokaal bestuur treden daar hard tegen op. Het feit dat de betrokkenen in dit onderzoek afgeschermd met PGP-telefoons communiceerden wijst er op dat zij er goed van waren doordrongen dat hun handelen strafbaar is.

Vuurwapens zorgen voor onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van personen. Bovendien maakt het voorhanden hebben van een vuurwapen het plegen van andere misdrijven veel gemakkelijker. Zoals we helaas maar al te vaak zien. Om die reden wordt hier hard tegen opgetreden.

Het OM meent dat zware strafeisen gepast zijn in de vorm van gevangenisstraffen maar ook door geldboetes om zo de verdachten het via een financiële prikkel in hun portemonnee te laten voelen en ze het hopelijk op die manier ook af te leren. Ze deden het immers omdat ze er snel en veel geld mee wilden maken.

Uitspraak

De rechtbank doet op 15 juli uitspraak.