Het OM de film

Het is die middag heel gezellig. Hij raakt niet uitgepraat met zijn collega's en laat zich de biertjes goed smaken. Normaal doet hij dit nooit, maar dit keer pakt hij na de werkborrel de auto terug naar huis. Dan ziet hij opeens blauwe zwaailichten achter zich.

Wat er daarna gebeurt, zie je in de film over het werk van het Openbaar Ministerie. Naast de verkeerszaak, staan ook drie andere strafzaken centraal in de film. Zoals de zaak van de psychisch verwarde Kees, die de buurt al lange tijd onveilig maakt. Hij bedreigt buurtbewoners en loopt rond met een mes. Dan die vriendelijke oudere dame. Zij is één van de vele slachtoffers in een babbeltruczaak. En zal het de officier van justitie lukken om een meesteroplichter achter de tralies te krijgen?

'Het OM | de film' duurt 15 minuten. Er is ook een ingekorte versie van ongeveer 8 minuten.

Van te hard rijden tot winkeldiefstal. Van moord tot fraude. Het Openbaar Ministerie geeft leiding aan de opsporing en vervolgt strafbare feiten. Onze Officieren van Justitie werken met vele partners samen aan een rechtvaardige samenleving. Hallo. Ja, maar ik ben mijn bankpas toch niet kwijt. De verdachte is op zeer geslepen wijze te werk gegaan. Ze heeft zich over de telefoon voorgedaan als medewerker van een bank en ze heeft op die manier de pincodes van mensen ontfutseld. Als Officier van Justitie geef ik leiding aan het strafrechtelijk onderzoek van politie. Eerder had vaak al een insluiping plaats gevonden, en op die manier is ook de pinpas gepakt. Jeetje waar ben ik die dan verloren? Omdat het gaat om veel slachtoffers, en de slachtoffers veelal op leeftijd zijn, kies ik ervoor om een zaakscoördinator aan te stellen. Zij zorgt voor de contacten tussen mij en de slachtoffers. Ik schaam me kapot eigenlijk, dat me dat overkomt. De rechercheurs zijn achter het telefoonnummer gekomen en dit telefoonnummer wilden wij tappen. We hebben er ook voor gezorgd dat er avondbemanning was in de tapkamer. Ik kan hier even nakijken of de pas geblokkeerd is voor u, heeft u voor mij de pincode? O ja ja, die zal ik even moeten opzoeken. Momentje hoor. Ja hoor mevrouw, rustig aan. En dan, terwijl het onderzoek nog in volle gang is, is het wachten. Wachten tot de verdachte weer toeslaat. Als Assistent-Officier vervolg ik strafbare feiten. Er zijn veel strafbare feiten in het verkeer. Ik bepaal als Officier, bijvoorbeeld in het geval van rijden onder invloed, wat de strafeis wordt en hoelang het rijbewijs wordt ingehouden. Op het politiebureau wordt heel precies vastgesteld hoeveel alcohol meneer de Jong gedronken heeft en dit blijkt ver boven de limiet dus sprake van een misdrijf. Het OM komt dan heel snel in beeld, want de politie belt direct met de hotline van ZSM centraal. Goedenavond. - Ja goedendag met de politie. Dat is meneer de Jong. Ga ik even kijken of diegene voorkomt in de systemen. ZSM centraal is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor de politie. Daar controleren mijn collega’s of iemand eerder een soortgelijk feit heeft begaan, of zijn rijbewijs nog geldig is, maar ook of er nog geldboetes of andere straffen open staan. Meneer de Jong moet zijn rijbewijs inleveren bij de politie en krijgt direct een datum mee voor de telehoorzitting zo’n vier weken later. De zaak komt de volgende dag bij mij binnen. Dan bestudeer ik het dossier en beslis ik wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Ik besluit het rijbewijs zes maanden in te houden in afwachting van de OM telehoorzitting. Heh! Ja! De hele dag mij dissen, de hele nacht mij wakker houden. Heb ik het gedaan? Heb ik het gedaan? De hele nacht mij lopen te fucken. Een boete of een gevangenisstraf is niet altijd de juiste reactie op een strafbaar feit. En zeker met mensen die een stoornis hebben of die verward gedrag vertonen. Juist daar moet je goed kijken naar wat nou je interventie moet zijn. Goedemorgen met Petra van Dalen. Ik bel weer voor Kees. Ik haal een mes en ik steek je hartstikke dood. Ja jij ook trut, vuile teef. Wat moet je dan jongen, wat moet je dan? Wat moet iedereen dan? Alsof ik het allemaal expres doe. In het veiligheidshuis overlegt het OM onder voorzitterschap van de gemeente, samen met reclassering, politie, andere maatschappelijke organisaties over situaties waarin huiselijk geweld speelt, criminaliteit speelt, overlast speelt. Mijn specifieke rol als Officier is dat ik bijsluit bij bepaalde casussen die zijn vastgelopen. We concluderen dat eerdere hulpverlening in een vrijwillig kader niet het resultaat heeft gehad wat we wilden hebben. Dat de risico’s nog steeds bestaan. We hebben besloten dat bij een volgende aanhouding Kees voorgeleid zal worden, om een strafrechtelijk en gedwongen kader te creëren. Ik werk bij het Functioneel Parket. Dat is een gespecialiseerd parket op het gebied van fraude, milieu en afpakken. En ik werk momenteel aan een faillissementsfraudezaak. Hoofdverdachte wekt het vertrouwen van de rijke ondernemers en vervolgens maakt hij daar afspraken mee die hij helemaal niet nakomt. Deze faillissementsfraudezaak is aan het licht gekomen omdat de vennootschappen waar de verdachte directeur van was failliet zijn gegaan. Dan wordt er vervolgens een curator benoemt. Die trof nul vermogen aan. Al het vermogen was uit de vennootschappen gestolen. Dus heeft hij aangifte gedaan van faillissementsfraude. In dit geval verdwijnt er vermogen naar het buitenland. Zwitserland, Cyprus, Frankrijk. En de verdachte doet dat om te voorkomen dat wij dat geld kunnen vinden. Als je afspraken met elkaar maakt dan vertrouw je erop dat die afspraken worden nagekomen. En bij faillissementsfraudezaken is dat niet het geval. En dat ondermijnt het handelsverkeer enorm. De FIOD krijgt een tip dat de auto’s van de vennootschappen die failliet zijn gegaan dat die ergens buiten de stad in een garage staan. Ik ga mee naar de inval om die auto’s in beslag te nemen. Veilig. Echt ontzettend frustrerend maar de garages waren leeg. We hebben de verdachte al geruime tijd in beeld en zoeken een goed moment uit om hem op te kunnen pakken. Ja ik werk wel mee. - Ja, ga nou maar zitten. En nadat die is opgepakt, begint het juridische gevecht. De tap loopt en we krijgen live mee dat er een babbeltruc wordt gepleegd. Politie doet onderzoek naar het adres en telefoonnummer van het slachtoffer. Daarnaast gaat de politie ook contact opnemen met de bank om dat bankrekeningnummer te laten blokkeren. Wij hebben een melding gekregen van een babbeltruc hier iets verderop in de straat. U voldoet helemaal en het signalement dus bij deze bent u aangehouden. Verdachte heeft zich op haar zwijgrecht beroepen En dat betekend dat wij ons daarna moeten focussen op de bewijsmiddelen die in het dossier naar voren moeten komen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het stemgeluid. En de conclusies waartoe zij zijn gekomen vormt ook een belangrijk bewijsmiddel in mijn zaak. We kiezen ervoor om haar aan te klagen voor 17 zaken. Dat zijn er veel, maar we willen zoveel mogelijk slachtoffers genoegdoening kunnen geven. En dan moet ik ook komen tot een bepaling van een straf die ik zou willen eisen. Door te kijken naar jurisprudentie, maar wat ik ook doe is een overleg beleggen met andere Officieren. En dit noemen wij het strafmaatoverleg. Ik schrijf mijn requisitoir en ik bereid me voor op de zitting. Vandaag behandel ik de zaak van meneer de Jong. Dit is één van de 27 zaken die ik vandaag op de telehoorzitting behandel. Van tevoren bestudeer ik het dossier en bepaal ik aan de hand van onze richtlijnen welke straf ik als uitgangspunt neem. Goedemorgen. - Goedemorgen. Waar bent u vandaag voor aanwezig? Dat gaat om 8 februari jongstleden. Toen zou u in Stompwijk met teveel alcohol op hebben gereden. Het was absoluut niet de bedoeling en ik vind het heel erg dat het gebeurd is. Ik ben die avond naar een feestje gegaan in de veronderstelling dat ik gewoon nog naar huis kon rijden. Realiseert u zich wel dat het echt ontzettend gevaarlijk is dat u met zoveel alcohol op achter het stuur bent gestapt. Ja dat besef ik me heel goed. U bent uw rijbewijs op dit moment kwijt. Hoe is dat voor u? Dat is voor mij persoonlijk een drama. Meneer de Jong weet al dat ik van plan ben zes maanden rijontzegging op te leggen. Hij geeft vervolgens aan dat hij eigenlijk over vier maanden zijn rijbewijs nodig heeft voor een klus in het buitenland. Zonder rijbewijs gaat die klus niet door. Hij vraagt of ik daar rekening mee kan houden. Het is de eerste keer en hij laat zien dat het hem spijt. De straf voor dit misdrijf hoeft niet te betekenen dat je je baan kwijt raakt. Ik besluit om de rijontzegging te verkorten. De geldboete wordt dan wel hoger. Het moet of uit de lengte, of uit de breedte komen. Naast de forse geldboete en rijontzegging van het OM, moet meneer de Jong ook een verplichte alcoholcursus bij het CBR volgen. Meneer de Jong gaat akkoord met het voorstel voor zijn straf en de zaak is afgedaan. Ik vind mijn werk als Officier zo mooi omdat ik met een objectieve blik bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Ja alsof ik hier de hele dag loop te fucken. Als ik hier al, ja. Je moet hun hebben. Je moet hun hebben. Ik heb niks gedaan. Ze zitten me af te luisteren en al. Kees is weer opgepakt. Hij bleek onder invloed en hij leek ook psychotisch te zijn. Kees heeft eerdere bedreigingen geuit. Er zijn ook meldingen dat hij eerder met een mes door de straat heeft gelopen. Op grond van de ernst van de feiten hebben we besloten dat de grens is bereikt en dat we hem gaan voorgeleiden bij de Rechter-commissaris. De Rechter-commissaris zal kijken naar het bewijs en de persoon en kan besluiten om iemand voor 14 dagen langer vast te houden. En dat geeft ons de tijd en de mogelijkheid om samen met de politie het dossier op te bouwen, maar ook te gaan kijken naar de mogelijkheden voor verdere behandeling van Kees. Ik heb rapportages aangevraagd bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Deze rapportages zijn voor mij belangrijk om strafeis te bepalen. Ja, het zal mij wel even meer rust geven of zo. Bij het bepalen van mijn strafeis houdt ik natuurlijk rekening met de ernst van het feit. En de gevolgen van het feit voor de slachtoffers en de buurt. Uiteindelijk heb ik een strafeis bepaalt waarin een deel gevangenisstraf, maar ook een belangrijk deel voorwaardelijke gevangenisstraf moet plaats vinden. Met als bijzondere voorwaarde dat Kees zal verblijven in een forensische kliniek en daar de behandeling zal ondergaan die zij noodzakelijk achten. Kees wordt behandelt in een goed beveiligde gestructureerde setting. Waar onder andere aandacht is voor impulscontrole en agressiebeheersing. Na zijn behandeling zal reclassering nog langer toezicht houden. En het veiligheidshuis zal deze persoon de komende jaren niet los moeten laten. In deze zaken kun je zorg en straf niet los van elkaar zien. Het zijn communicerende vaten. En juist door in deze zaken te investeren en samen te werken met je partners, kun je komen tot een zinvolle en ook effectieve interventie die perspectief bied voor de toekomst en de maatschappij. Het dossier is ingeleverd en we brengen de faillissementsfraudezaak vandaag voor de rechter. 2,3 miljoen euro. Geld van u en van mij, en van andere belastingbetalers. Ze hebben dat onderbouwt door hun bankafschriften te overleggen. De uitspraak van de rechter is conform mijn eis. Daar ben ik ontzettend blij mee. Van die uitspraak is de verdachte direct in hoger beroep gegaan. En in hoger beroep wordt de zaak helemaal opnieuw inhoudelijk behandelt. In dit geval heeft dat niet goed uitgepakt voor de verdachte want hij heeft een jaar extra gekregen. En dan zeggen we altijd appelleren is ook riskeren. Ik vind inhaligheid een slechte eigenschap en ik vind mensen met inhaligheid strafrechtelijk aanpakken vind ik een hoger doel voor mezelf. Na onze voorbereidingen begint de rechtszaak. Mevrouw wordt er van verdacht dat zij gedurende een langere periode oplichtingen heeft gepleegd. Daarnaast wordt ze er van verdacht Andere opgenomen gesprekken zijn door het Nederlands Forensisch Instituut onderworpen aan een spraakonderzoek. Mevrouw we hebben zonet de beelden gezien waarop u beweerdelijk zou staan herkent u iemand? De slachtoffers zijn ook in de zittingszaal aanwezig en de slachtoffers vertellen hun verhaal en vertellen over de impact die de babbeltruc op hun leven heeft gehad. Ik ben bang. En ik weet echt niet meer hoe ik het moet doen. Misdaad mag niet lonen. Tegelijkertijd met de inhoudelijke strafzitting heb ik ook de ontnemingsvordering ingebracht. Dat betekend dat het wederrechtelijk gekregen voordeel dat de verdachte heeft gehad uit deze strafbare feiten die ze heeft gepleegd dat dat van haar wordt afgenomen. De uitspraak is 14 dagen na de zitting. De rechtbank heeft beslist dat mevrouw 36 maanden moet zitten waarvan 12 maanden voorwaardelijk. We lichten de pers in. We willen potentieel toekomstige slachtoffers waarschuwen Wat ik zo leuk vind aan het werk als Officier van Justitie is dat ik er heel vel energie van krijg En ik vind het erg mooi dat je samen met de politie en andere partners werkt om onrecht te bestrijden.