Cassatiedesk

De Cassatiedesk, sinds 2008 gevestigd bij het Ressortsparket in Den Haag beoordeelt alle door het OM in te stellen cassaties.

Dit betekent dat de desk beoordeelt of er (juridische) aanknopingspunten zijn om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Als een zaak wordt doorgezet, stelt de Cassatiedesk de cassatieschrifturen op.

Slechts in een zeer klein aantal zaken die jaarlijks door het OM worden behandeld wordt besloten om cassatieberoep in te stellen. Het moet gaan om zaken waarin het nodig is om duidelijkheid te krijgen over een juridisch punt.

De Hoge Raad toetst immers alleen of rechters/raadsheren het recht en de procesregels goed hebben uitgelegd toegepast. Daarnaast kijkt het hoogste rechtscollege van ons land of een uitspraak/arrest voldoende onderbouwd is.

Bij de Cassatiedesk, werken vier advocaten-generaal, een secretaris en een administratief medewerker. Herman Knol, een van de vier advocaten-generaal, is hoofd van de Cassatiedesk. Hij vertelt in een podcast over zijn werkzaamheden.