Administratieve fout bij beëdiging

Recent is gebleken dat bij het beëdigen van raadsheren en advocaten-generaal bij het hof ’s-Hertogenbosch de verkeerde tekst voor de eed/belofte is gebruikt. Mensen die een openbaar ambt gaan bekleden, moeten voorafgaand een eed of een belofte afleggen. Er is een ambtseed voor rechterlijk ambtenaren (rechters en raadsheren) en één voor gerechtsambtenaren (overige medewerkers). In enkele gevallen is de eed voor medewerkers per abuis bij de raadsheren en de aanklagers gebruikt. 

Controle door het Openbaar Ministerie heeft uitgewezen dat het zeven advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep) betreft. Zij zijn bevoegd om namens het OM op te treden als aanklager. Ze zijn formeel benoemd en beëdigd. Alleen is bij die beëdiging, die wordt afgenomen door een raadsheer, een administratieve fout gemaakt bij het hof. Het OM is van mening dat sprake is van een mankement dat in lopende zaken te herstellen is.

Opnieuw beëdigd

Direct nadat de fout door het gerechtshof werd ontdekt, is deze hersteld. De raadsheren en advocaten-generaal die het betreft, worden of zijn inmiddels opnieuw beëdigd.

Het hof is nagegaan welke rechtszaken door de betreffende raadsheren zijn of worden behandeld. Het kan mogelijk gevolgen hebben voor zaken waarin bij de Hoge Raad cassatie is ingesteld of nog kan worden ingesteld. Partijen die het aangaat, worden zo spoedig mogelijk persoonlijk op de hoogte gesteld. Zaken waarin cassatie niet meer mogelijk is, zijn onherroepelijk. Deze betreft het dus niet.

Rinus Otte, lid van het College van procureurs-generaal, betreurt de gang van zaken. ‘Het is pijnlijk dat bij verdachten, slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen wier zaak nog niet onherroepelijk is, onrust kan ontstaan door dit nieuws. Ik ga er echter vanuit dat een onregelmatigheid in de tekst van de eed de berechtingen intact laat.’

Lees hier het bericht dat is verstuurd door het hof ’s-Hertogenbosch met daarin ook een verwijzing naar een Q&A.