OM eist in hoger beroep tot 10 jaar gevangenisstraf voor dodelijk uitgaansgeweld Mallorca

In de nacht van 13 op 14 juli 2021 verandert een feestavond in de badplaats El Arenal op Mallorca in een nachtmerrie. Op diverse momenten en op verschillende locaties valt een groep Nederlandse jongeren andere Nederlandse toeristen aan en wordt er geweld gebruikt tegen meerdere slachtoffers. Het geweld kent een fatale afloop wanneer de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen als gevolg van zijn verwondingen komt te overlijden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag in hoger beroep gevangenisstraffen van 10 jaar, 24 maanden, 18 maanden, en taakstraffen (zie tabel onderaan), tegen de zeven mannen die voor hun betrokkenheid bij het geweld terechtstaan. Zij worden ervan verdacht in wisselende samenstelling excessief geweld te hebben gebruikt.

Die bewuste nacht ontstaat er in café De Zaak onenigheid over stoelen. Buiten worden twee Nederlandse mannen aangevallen. Kort daarna gaat het geweld door voor de naastgelegen zaak Level Dining Lounge. Hierbij worden twee slachtoffers geslagen en geschopt. Later die nacht wordt er, verderop bij café Bier Express, opnieuw geweld gepleegd. De zeven verdachten richten zich daar op een andere groep Nederlanders. In korte tijd volgen meerdere geweldshandelingen elkaar op. Verschillende slachtoffers worden geschopt en/of geslagen. Nadat de gevechten zijn geëindigd en de verdachten gevlucht, blijft Carlo op de grond liggen. Hij is geslagen en tegen het hoofd geschopt. Hij overlijdt later in het ziekenhuis.  

Door de rechtbank wordt S.B. veroordeeld voor de doodslag op Carlo. In totaal worden acht personen veroordeeld voor het gebruikte geweld die nacht.

Oorverdovend stil

Zowel de verdachten als het OM gingen in zeven zaken in hoger beroep. Een belangrijke reden daarvoor was dat het OM er van overtuigd is dat meerdere verdachten iets meer moeten weten over de dood van Carlo. Òf omdat ze verantwoordelijk zijn voor het geweld, òf omdat ze hebben gezien of gehoord wie er verantwoordelijk is. In hoger beroep is door het hof, het OM maar ook door de nabestaanden en slachtoffers een beroep gedaan op de verdachten om hierover te spreken. De advocaat-generaal zegt hierover: “Wat het Openbaar Ministerie betreft staat vast, dat het antwoord op de vraag wat met Carlo is gebeurd, uit de verdachten moet komen. Daar ligt de sleutel tot de zaak. Tot op de dag van vandaag houden deze verdachten vol niet te hebben gezien wat met Carlo is gebeurd. En dat rekenen we deze verdachten zwaar aan. Op de vraag of er iemand is die iets weet over wat met Carlo gebeurd is, blijft het oorverdovend stil.

Carlo

Van bijna alle geweldshandelingen die nacht zijn (camera)beelden, behalve van het geweld tegen Carlo. De gewelddadigheden op Mallorca zijn in meer of mindere mate door alle verdachten bekend, behalve het geweld tegen Carlo. Het OM stelt dat er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de dood van Carlo. Uit het onderzoek blijkt dat hij door meerdere mensen tegen het hoofd is geschopt. In eerste aanleg hield het OM daar drie verdachten voor verantwoordelijk. In hoger beroep stelt het OM dat één verdachte in juridische zin verantwoordelijk kan worden gehouden voor de doodslag op  Carlo. Tegen hem is volgens het OM voldoende bewijs. Op de schoen van S.B. werd dna van Carlo aangetroffen en getuigenverklaringen maken dat het OM overtuigd is van de schuld van S.B. Bij twee andere verdachten maakt het OM in hoger beroep een andere weging van de bewijsmiddelen. Die bewijzen zijn wat het OM betreft onvoldoende om met zekerheid vast te stellen dat deze twee verdachten betrokken zijn bij het dodelijke geweld tegen Carlo.

Totaal onacceptabel

Voor het OM staat buiten kijf dat het geweld bestraft moet worden. De advocaat-generaal zegt daarover: Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan zinloos en excessief uitgaansgeweld. Zonder enige rechtvaardiging hebben zij in gezamenlijkheid geweld gepleegd tegen twee groepen vrienden, met letsel en zelfs fataal letsel tot gevolg. Van de aan verdachten op te leggen straf moet een duidelijk signaal uitgaan, niet alleen naar de verdachten, maar ook naar de samenleving. Mensen moeten veilig uit kunnen gaan en een gezellige avond kunnen hebben. Geweld gebruiken, om wat voor reden dan ook, is totaal onacceptabel en hoort niet bij uitgaan. Geweld kan volkomen uit de hand lopen en de gevolgen zijn dan niet te overzien.”

Verdachte

Bewezen strafbare feiten in visie van Openbaar Ministerie

Strafeis hoger beroep
S.B.

Medeplegen doodslag op Carlo

Medeplegen poging doodslag bij De Zaak / Level

Medeplegen poging doodslag bij Bier Expres

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express
10 jaar gevangenisstraf
H.B.

Medeplegen poging doodslag bij Bier Express

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express

18 maanden gevangenisstraf,  waarvan 208 dagen voorwaardelijk

M.T.

Poging zware mishandeling bij Bier Express

Medeplegen poging doodslag bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express
24 maanden gevangenisstraf,  waarvan 350 dagen voorwaardelijk
D. v. S.

Medeplegen poging doodslag bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express
18 maanden gevangenisstraf,  waarvan 293 dagen voorwaardelijk
K.B.

Medeplegen poging doodslag bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express
18 maanden gevangenisstraf,  waarvan 293 dagen voorwaardelijk
L.O.

Openlijk geweld bij De Zaak / Level

Openlijk geweld bij Bier Express
240 uur taakstraf en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk
S.F. Openlijk geweld bij Bier Express 180 uur taakstraf en 3 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk