Rijksrecherche

De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De Rijksrecherche valt als enige OM onderdeel direct onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt. De Rijksrecherche bestaat uit ervaren rechercheurs die worden ondersteund door de stafafdeling en Bedrijfsvoering. Zij werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch.

Meer informatie over het werk van de Rijksrecherche vindt u op de website www.rijksrecherche.nl