Strafeisen: 24 en 18 maanden gevangenisstraf tegen twee voormalig medewerkers belastingdienst

Tegen twee, inmiddels voormalig, medewerkers van de belastingdienst heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank Overijssel vandaag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden geëist. Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. Het OM eiste hierom voor beiden een verbod om de functie als ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaar.  

De mannelijke verdachte wordt bovendien ambtelijke corruptie verweten, omdat hij vergoedingen ontving voor verstrekte vertrouwelijke informatie.

Het OM verzocht de rechtbank te bepalen dat deze verdachte zijn wederrechtelijk verkregen voordeel van 21.100 euro dient te betalen aan de Staat.

Start onderzoek

Het Rijksrecherche-onderzoek met de titel ‘Rabenau’ is onder gezag van het Landelijk Parket van het OM. Het onderzoek werd gestart in 2021 op basis van ontsleutelde Encrochat berichten. Daaruit bleek dat verdachten in hun hoedanigheid als rijksambtenaar bedrijfssystemen van de belastingdienst raadpleegden. Dat deden zij om kentekens en bijbehorende gegevens - zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk - te verstrekken aan niet-gerechtigde derden. Volgens het OM deden de man en vrij dit tezamen en in vereniging in de periode van 29 maart 2017 tot en met hun aanhouding op 28 maart 2021.

De verdachten zijn een nu 47 jarige vrouw uit Barendrecht en een 31 jarige man uit Maassluis. De vrouw was leidinggevende van de man.

216 kentekens

In totaal zijn door verdachten 216 kentekens bevraagd in de bedrijfssystemen van de belastingdienst. De tenaamstellingen behorende bij deze kentekens, zoals naam, adres en automerk, zijn via Encrochat uitgewisseld met niet daartoe gemachtigde derden, in casu criminelen. Deze gegevens werden met pen opgeschreven op een papiertje of gefotografeerd en verstrekt.

Het gaat in totaal om 214 foto’s met kentekengegevens die zijn aangetroffen op de privételefoon van de man. Op 193 foto’s stonden gegevens van de kentekenhouder en daarnaast zijn er nog 4 andere kentekens aangetroffen met daarop gegevens. Op 127 foto’s is het handschrift van de man herkend en op 70 foto’s het handschrift van de vrouwelijke verdachte.

De mannelijke verdachte kreeg hiervoor 50 tot 200 euro per verstrekt kenteken. De vrouw geeft aan dat zij de informatie in ‘goed vertrouwen’ verstrekte aan de man en geen geld heeft ontvangen.

Risico’s

Het OM meent dat verdachten het vertrouwen wat er moet zijn in overheidsfunctionarissen hebben geschaad, voor persoonlijk (geldelijk) gewin. De officier van justitie hekelde ter zitting het handelen van verdachten: ”Zij waren in hun hoedanigheid als ambtenaar verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. De onderhavige bevragingen waren niet noodzakelijk en niet werk gerelateerd. Zij hebben willens en wetens hun autorisatie om bedrijfssystemen te raadplegen, die zij uit hoofde van hun aanstelling hadden, misbruikt voor privé doeleinden.”

Volgens de officier van justitie heeft het duo daarmee (potentiële) risico’s op de koop toe genomen wat zij “zondermeer ernstig” noemde: “In het huidige klimaat waarin (drugs)criminelen excessief geweld gebruiken tegen burgers en hun familieleden evenals mensen met een publieke taak, is het inmiddels een feit van algemene bekendheid dat het verstrekken van dergelijke gevoelige informatie kan leiden tot bedreigingen, (zware) mishandelingen en zelfs liquidaties of pogingen daartoe.”

Vervolg en uitspraak

De zaak wordt vervolgd met pleidooien van de verdediging van beide verdachten. De rechtbank doet uitspraak op dinsdag 27 september om 13.15 uur.